Претрага
Close this search box.
Počelo 33. zasijedanje Međunarodne konferencije Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca

U okviru statutarnih sastanaka koji se održavaju u Ženevi, danas je počelo 33. zasijedanje Međunarodne konferencije Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca.

Međunarodna konferencija je jedan od najvažnijih humanitarnih foruma na svijetu. Ona okuplja sve komponente Pokreta Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca, zajedno sa državama potpisnicama Ženevskih konvencija, koji zajedno razmatraju humanitarna pitanja od zajedničkog interesa, kao i druge vezane teme. 

IMG 5758

I ove godine će se na Konferenciji usvojiti određeni broj rezolucija na različite teme koje su od značaja, kako za djelovanje organizacija Crvenog krsta, tako i za državu. Na ovogodišnjoj Konferenciji, biće predložene sljedeće rezolucije: bolja implementacija međunarodnog humanitarnog prava; mentalno zdravlje i psihosocijalne potrebe osoba pogođenih oružanim sukobima i prirodnim katastrofama; zakoni i politike u vezi sa katastrofama koji u sebi imaju integrisani pristup klimatskim promjenama; uspostavljanje porodičnih veza uz poštovanje privatnosti, uključujući i vezu sa zaštitom ličnih podataka; djelovanje u epidemijama i pandemijama i, na kraju, žene kao lideri u humanitarnom djelovanju.

Pored plenarnog dijela, Konferencija će biti podijeljena u tri tematske komisije – međunarodno humanitarno pravo: zaštita ljudi u oružanim sukobima, različite vrste ranjivosti i ugroženosti koje se stalno mijenjaju i povjerenje u humanitarno djelovanje. 

Takođe, tokom trajanja konferencije, održaće se i izbori za članove Stalne komisije – povjerenika Međunarodne konferencije između dvije konferencije. Stalna komisija se sastoji od 9 članova, od koji su 4 uvijek po dva predstavnika Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, dok se preostalih 5 bira među predloženim kandidatima nacionalnih  društava.

IMG 5760

Predsjednica CKCG Gordana Mijović i saradnica za Međunarodnu saradnju, Nataša Uskoković čine delegaciju CKCG koja učestvuje na Konferenciji, dok delegaciju države Crne Gore predvodi ambasador Stalne misije Crne Gore pri UN i drugim međunarodnim organizacijama u Ženevi Milorad Šćepanović, uz učešće i Ministarstva rada i socijalnog staranja u Vladi Crne Gore.

Ambasador Šćepanović će imati izlaganje u okviru koga će poslati jasne poruke na globalnom nivou za poštovanje međunarodnog humanitarnog prava, predstaviti naše nacionalne rezultate i ukazati na udružene napore Vlade Crne Gore i Crvenog krsta Crne Gore u zajedničkoj misiji pomaganja svima u stanju potrebe.