Претрага
Close this search box.
Počela kampanja upozorenja na toplotne talase „Adaptiraj se!“

Crveni krst Crne Gore, u saradnji sa partnerskim institucijama (Institut za javno zdravlje, Zavod za hidrologiju i seizmologiju), a uz finansijsku podršku Njemačke organizacije za tehničku saradnju (GIZ), danas počinje sa realizacijom informativne kampanju o toplotnim talasima.


Cilj kampanje je podizanje nivoa svijesti stanovništva o opasnostima po zdravlje, koji mogu nastati usljed toplotnih talasa. Aktivnosti kampanje će biti usmjerene na distribuciju informativnog materijala (flajera, postera, lepeza) sa preporukama kako se ponašati tokom toplotnih talasa. Distribucija će ići posredstvom volontera opštinskih organizacija Crvenog krsta i posredstvom spasilaca na vodi.

Pored navedenog, volonteri organizacija Crvenog krsta iz Bara, Budve i Podgorice će 29. i 30. jula organizovati i pokazne vježbe u pružanju prve pomoći, koje se odnose na demonstraciju postupaka koje treba preduzeti u slučajevima toplotnih udara, sunčanice itd.

Cijela kampanja će biti ispraćena i TV spotom o toplotnim talasima, koji je pripremljen za potrebe kampanje, a koji, pored informativnog karaktera ima i ulogu upozoravanja na povišene temperature vazduha.

Crveni krst Crne Gore već nekoliko godina aktivno radi na podizanju svijesti građana Crne Gore o klimatskim promjenama i posljedicama koje one mogu imati, prije svega, po ljudsko zdravlje. Među prvim smo organizacijama koje su inicirale pitanje klimatskih promjena u Crnoj Gori, najintezivnije kroz projekat „Forum Jugoistočne Evrope o adaptaciji na klimatske promjene“. Projekat je potencirao saradnju između različitih subjekata na nacionalnom nivou, kao i saradnju na regionalnom nivou između Makedonije, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Informativna kampanja o toplotnim talasima je logičan nastavak i izraz kontinuiteta naših aktivnosti na ovom polju. Kroz saradnju sa zainteresovanim stranama: nacionalnim institucijama, organizacijama civilnog društva, kompanijama, drugim nacionalnim društvima Crvenog krsta/ Crvenog polumjeseca nastojimo dati svoj doprinos u rešavanju otvorenih pitanja u ovoj obalsti.

Jedan od izazova su i toplotni talasi, koji nerijetko pogađaju prostor Crne Gore pa i šire. Potencijalno, oni mogu izazvati negativne posljedice po ljudsko zdravlje, prije svega kod najugroženijih kategorija stanovništva: ljudi sa hroničnim oboljenjima, starije osobe, djeca, trudnice itd. Naši volonteri će se truditi da poruke i savjete tokom kampanje dođu do što većeg broja građana, uz poruku: „Adaptiraj se!“