Претрага
Close this search box.
Osma evropska regionalna konferencija Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca

U periodu od 13 -16. aprila 2010. godine, delegacija Crvenog krsta Crne Gore, u sastavu prim. dr Asim Dizdarević, predsjednik i Nataša Uskoković, međunarodna saradnja, prisustvovala je zasijedanju Osme evropske regionalne konferencije Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca, koja se održala u Beču, u Austriji.

 

Teme koje je tretirala ovogodišnja konferencija bile su briga o starim licima, multikulturalna interakcija i socijalni efekti svjetske krize. Nakon plenarnog dijela na kome se,pored već navedenih tema, govorilo i o Strategiji 2020 Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca, rad Konferencije se nastavio dijeljenjem učesnika u dvije grupe – Briga o starima i Multikulturalna interakcija. Delegacija Crvenog krsta Crne Gore učestvovala je u grupi u kojoj se govorilo o interakciji, sa brojnim podaspektima – migracije, tražioci azila, mladi, ugrožene grupe i sl. Svaka grupa je imala priliku da predstavi svoje probleme i izazove sa kojima se suočava u okviru implementiranja aktivnosti vezanih za već navedene oblasti, a na kraju se i zajedničkim naporima pokušalo pronaći adekvatno rješenje.

Evropska_Komisija_Bec_2

 

Na kraju Konferencije usvojene su i “Obaveze iz Beča”, koje su logičan slijed već usvojenih “Obaveza iz Istanbula”, sa prethodne Evropske konferencije u Turskoj, pa se tako između ostalog navodi da će svako nacionalno društvo usaglasiti svoju strategiju sa Strategijom 2020, da će doprinijeti izgradnji pozitivnog imidža brige o starima, da će se zalagati za uključivanje starijih osoba u socijalni, ekonomski i kulturološki život. Takođe, sva nacionalna društva, učesnici konferencije se obavezuju da će promovisati kulturu inkluzije, gdje se svi pojedinci podstiču na aktivno učešče, zatim promocija interkulturalnog dijaloga unutar samog nacionalnog društa, a tako i u zajednici gdje sprovodimo aktivnosti.

 

Od nacionalnih društava se traži da do sljedeće, Devete evropske konferencije, dostave izvještaj u kome će se vidjeti da li su, i u kojoj mjeri, ispunili određene stavke “Obaveza iz Beča”.

Evropska_Komisija_Bec

Konferencija je protekla veoma uspješno, uz veliko angažovanje i gostoprimstvo Austrijskog Crvenog krsta, koji je bio domaćin sastanka.