Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Operativni centar za pripremu i odgovor na nesreće Crvenog krsta aktivno djeluje

Crveni krst Crne Gore je tokom ove godine realizovao projekat „Izgradnja kapaciteta koordinacije i komunikacije za efikasnu pripremu i odgovor na nesreće u regionu Jugoistočne Evrope“, koji je finansiran od USAID-a, u saradnji sa Međunarodnom federacijom društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca (MFCK). 

Tokom sprovođenja aktivnosti je intenzivirana saradnja sa susjednim zemljama (Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Albanija i Sjeverna Makedonija) vezano za razmjenu znanja i informacija, a posebno za uspostavljanje i opremanje Operativnog centra za djelovanje u nesrećama. 

Operativni centar 2

Glavni cilj ukupnog djelovanja je bio unaprjeđenje reagovanja u vanrednim situacijama kroz ojačanu organizacionu pripremljenost i saradnju nacionalnih društava Crvenog krsta sa nadležnim subjektima, kao i sa ostalim članicama Međunarodnog pokreta Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca. 

Osnovna uloga Operativnog centra ogleda se u koordinaciji timova, kao i u upravljanju materijalnim resursima prije, tokom i nakon katastrofe. Centar je i mjesto u kojem se upravlja informacijama, što podrazumijeva prikupljanje osnovnih podataka o katastrofi, procjenu humanitarnih potreba, kao i razmjenu informacija sa relevantnim zainteresovanim stranama kako bi se djelovalo efikasno i blagovremeno. Tako se informacije koje se kontinuirano prikupljaju vezano za djelovanje u različitim situacijama nesreća koriste i kao značajan alat prilikom donošenja odluka vezanih za konretne akcije tokom neke katastrofe, ali i za donošenje određenih procedura i pravila. U Operativnom centru vršimo i obuku zaposlenih i volontera, koji su članovi timova za djelovanje u nesrećema, kako bi kroz simulacije različitih vrsta katastrofa (poplave, požari, zemljotresi, itd) bili spremniji za djelovanje„, pojašnjava koordinator programa za djelovanje u nesrećama u Crvenom krstu Crne Gore Goran Petrušić.

Obuka - Operativni centar

Kako bi se djelovanje i saradnja svih relevantnih subjekata u toku nesreće poboljšala, u skladu sa odlukom Vlade Crne Gore, počela je primjena i zajedničkog sistema NICS (Next Generation Incident Command System), koji je dostupan svima koji su dio sistema za odgovor na vanredne situacije, na čelu sa Direktoratom za vanredne situacije. NICS je komunikaciona platforma razvijena od strane Sjedinjenih Američkih Država i omogućava brzo dijeljenje informacija sa terena, kao i slikovit prikaz situacije, praćenje aktivnosti svih subjekata u realnom vremenu, što omogućava bolju koordinaciju, kao i brži i efikasniji odgovor na potrebe ugroženog stanovništva.

NICS 1 - Screenshot

Shodno trenutnoj situaciji sa virusom Covid-19, Crveni krst Crne Gore je imao priliku da testira rad Operativnog centra, nabavljene opreme i novog sistema komunikacije NICS, koji se pokazao veoma korisnim na poljima razmjene podataka i komunikacije, praćenja epidemiološke situacije, kao i monitoring naših aktivnosti na terenu u realnom vremenu. Takođe, u prethodnom periodu obučeno je 40 zaposlenih i volontera iz skoro svih crnogorskih opština za rad u NICS-u, u cilju efikasnijeg odgovora na nesreće. Sigurni smo da ćemo zahvaljujući nabavljenoj opremi i novim sistemima koji su nam pruženi doprinijeti što efikasnijem odgovoru na predstojeće zadatke“, navela je programska asistentkinja Kristina Burzanović.

Crveni krst Crne Gore u kontinuitetu radi na jačanju ljudskih i materijalnih resursa za djelovanje u nesrećama, što će biti jedan od programskih prioriteta i u narednom periodu. Epidemija Covid-19, kao i prethodne vanredne situacije, su potvrdile da je potreban stalni rad na unaprjeđenju spremnosti za ovakve situacije.