Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Održane obuke volontera u oviru programa Briga o starima

Crveni krst Crne Gore je, u okviru saradnje sa Austrijskim i Italijanskim Crvenim krstom na programu Brige o starima, organizovao dvije obuke za volontere, uključene u implementaciju Programa, i to prvu od 18 – 20. juna, a drugu od 25 – 27. juna o.g.

 

 

briga_o_starima1 briga_o_starima_2

 

Cilj planiranih aktivnosti jeste sticanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za pružanje usluga starim licima. Obuku je prošlo oko 70 volontera iz 14 opštinskih organizacija Crvenog krsta, koje sprovode aktivnosti za stara lica. Fasilitatori su, kroz radionice, predstavili polaznicima obuke sljedeće teme: Kontakt i odnos sa korisnikom; Komunikacijske vještine; Konflikti; Nenasilno rješavanje konflikata; Osnovi gerontologije – starost i starenje; Zdravstvene potrebe starih i higijena; Porodica i emocionalni život starih; Socijalne i kreativne potrebe starih.