Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Održana Međunarodna konferencija na temu Brige o starima

Crveni krst Crne Gore je od 8 – 12. juna 2011. godine u Domu solidarnosti u Sutomoru bio domaćin konferencije na temu: Briga o starima u Jugoistočnoj Evropi, koja je organizovana uz podršku Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, Austrijskog Crvenog krsta, Italijanskog Crvenog krsta i ERSTE Fondacije.

 

Na Konferenciji je razmatrano starenje u kontekstu demografskih i socijalnih promjena u regionu Jugoistočne Evrope, a predstavljeni su i različiti modeli brige o starim licima. U tom smislu je razgovarano o ulozi nacionalnih društava Crvenog krsta i organizacija civilnog društva u aktivnostima brige o starima i aktivnog starenja, sa posebnim fokusom na održivost usluga koje se pružaju starim licima. Prvog dana Konferencije su organizovane prezentacije od strane predstavnika relevantnih organizacija, dok su drugog dana bile održane četiri tematske radionice (Pružanje usluga brige o starima; Treninzi za volontere; Aktivno starenje, prevencija i stara lica kao resurs; Prakse u zastupanju). Tokom trećeg radnog dana je prezentiran rad po grupama i donešeni zajednički zaključci i preporuke za dalje djelovanje u oblasti brige o starima.

 

HomeCare_Conference_1 Home_Care_Conference_2

 

Rezultat Konferencije će biti i publikacija, koja će sadržati pregled prezentacija sa Konferencije, obradu glavnih tema, kao i zaključke i preporuke.

 

Zemlje Jugoistočne Evrope (Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Crnu Goru, Hrvatsku, Makedoniju, Srbiju) su predstavljale delegacije u sastavu – predstavnici nacionalnog društva Crvenog krsta, predstavnik Vlade – resornog Ministarstva i predstavnik organizacije civilnog društva, koja u radu tretira probleme starih lica. Na Konferenciji su uzeli učešće i predstavnici nacionalnih društava iz Evrope koji podržavaju ili implementiraju aktivnosti brige o starim licima (Austrija, Italija, Švajcarska, Bjelorusija, Gruzija, Island,…), kao i Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca.

Home_Care_Conference_3

Konferenciju su zvanično otvorili ministar rada i socijalnog staranja u Vladi Crne Gore, dr Suad Numanonović, predsjednik Crvenog krsta Crne Gore, Vojislav Mijušković i potpredsjednik Opštine Bar, Zdravko Gvozdenović. Otvaranju su prisustvovali i neki od ambasadora zemalja učesnica Konferencije, kao i predstavnici međunarodnih organizacija, koje se u svom radu bave pitanjima starih lica.