Претрага
Close this search box.
Održana konferencija povodom završetka projekta „Briga o starijima“

Crveni krst Crne Gore je danas, 24. aprila, organizovao konferenciju povodom završetka projekta „Briga o starijima i zdravo starenje u 12 opština u Crnoj Gori“.

Projekat je realizovan u 12 opština sa ciljem poboljšanja kvaliteta života starijih u Crnoj Gori, kao i olakšavanja svakodnevnih poteškoća sa kojima se ova populacija suočava. Cilj konferencije je bio predstavljanje rezultata dugogodišnjeg rada Crvenog krsta u ovoj oblasti, kao i izazova koji su pred nama. 

Generalna sekretarka CKCG, Jelena Dubak, je na konferenciji podsjetila da model pružanja podrške starijim osobama koji realizuje ta organizacija datira od 2002. godine.

„Od tada smo poboljšavali i razvijali naše usluge na način da što kvalitetnije pružamo usluge i izvještavamo. Korisnici Crvenog krsta su osobe iznad 65 godina starosti i u proteklih godinama smo na novou godine uspjevali da realizujemo podršku usluga između 600 do 800 osoba sa različitim nivoima usluga i servisima u 12 opštinskih organizacija Crvenog krsta“, kazala je Dubak u PR Centru.

Jelena D BoS konf

Prema njenim riječima, u CKCG su se trudili da pružaju pomoć osobama koje nisu pokrivene nijednom drugom uslugom od drugih institucija i nevladinih organizacija.

„Usluge smo pružali u gradskom dijelu opština i u ruralnim sredinama. Usluge koje smo pružali u seoskim područijima pokazale su potrebu da još više, snažnije i kvalitetnije, sa različitim opsegom servisa nastavimo da radimo na ovom polju“, istakla je Dubak.

Programi CKCG su, kako je istakla, zasnovani na volonterskom radu.

„Volonteri su bile osobe koje su obilazili i pružali usluge starim osobama. Volonterski rad je nešto što se mora cijeniti i nikako se ne smije smatrati amaterskim, već su volonteri profesionalci. Više od 150 volontera je pružalo usluge u okviru projekta“, rekla je Dubak.

Direktor Direktorata za socijalnu i dječiju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Goran Kuševija, rekao je da je taj resor u proteklom periodu doprinio poboljšanju položaja osoba u trećoj životnoj dobi, kroz, kako je naveo, izgradnju i adaptaciju staračkih domova.

Kusevija BoS konf

„Ministarstvo je doprinijelo poboljšanju položaja osoba treće dobi kroz razvijanje servisa podrške u zajednici, otvaranje dnevenih boravaka za stare, vešeraja i programe kućne njege, koji se realizuju u 16 opština na teritoriji Crne Gore, a kojim projektom je obuhvaćeno 1,2 hiljade korisnika“, naveo je Kuševija.

Delegat Italijanskog Crvenog krsta, Flavio Ciriaci, rekao je da ta organizacija realizovala aktivnost monitoringa koji je, kako je pojasnio, uključivao terenske posjete opštinskim organizacijama CKCG, „12 do 13 godišnje u periodu od devet godina“.

„Veoma smo zadovoljni i smatram da smo u velikoj mjeri postigli ciljeve ovog projekta – da smo kroz projekat podržali CKCG u obezbjeđenju održivih servisa podrške za starije osobe u Crnoj Gori i u povećanju vidljivosti koncepta brige o starima na međunarodnom nivou“, kazao je Ciriaci.

Flavio Bos konf

Kako je istakao, za njihovu organizaciju je veoma važno bilo da prilikom svake terenske posjete opštinskim organizacijama Crvenog krsta steknu iskustva u opštinskim organizacijama, „koja mogu biti korisna italijanskom Crvenom krstu“.

„Počevši od uspjeha projekta, smatram da su socijalne i medicinske aktivnosti sprovedene tokom pojekta volontera jedna od velikih prednosti projekta. Takođe, cijenimo što smo primjetili međugeneracijsku solidarnost, odnosno uključivanje sve većeg broja kako mladih tako starijih u program. Pored toga i prisustvo klubova za stare“, naveo je Ciriaci.

On je, govoreći o izazovima, kazao da je jedan od njih povećanje broja korisnika i volontera.

„Drugi izazov je podizanje javne svijesti u Crnoj Gori u smislu promocije lobiranja i zastupanja, i kao treći izazov vidimo poboljšanje izgradnje kapaciteta i održivost“, rekao je Ciriaci.

BoS konferencija

 Koordinatorka programa “Briga o starijima”, Jelena Šofranac, kazala je da je u decembru prošle godine uspješno završen projekta Briga o starijim osobama – zdravo starenje u 12 opština u Crnoj Gori, koji je, kako je navela, finansijski podržavao italijanski Crveni krst od 2009.godine.

„Tokom svih ovih godina na godišnjem nivou smo uspjevali da obuhvatimo od 600 do 800 korisnika i trudili smo se da ti korisnici budu najugroženije starije osobe koje imaju 65 godina i više, koji imaju minimalna primanja, a ima dosta onih koji nemaju nikava primanja, ljudi koji žive sami, koji su lošijeg zdravstvenog stanja“, navela je Šofranac.

Ona je pojasnila da su korisnicima projeka usluge pružali obučeni volonteri.