Održana III Sjednica Upravnog odbora Skupštine Crvenog krsta Crne Gore

Dana 30. juna 2011. godine održana je III Sjednica Upravnog odbora Skupštine Crvenog krsta Crne Gore, na kojoj je razmatrano i usvojeno više dokumenata od značaja za dalji rad organizacije: Vodič za rad članova upravnih odbora; Pravilnik o edukaciji spasilaca na vodi i Izmjene i  dopune Pravilnika o takmičenju ekipa Crvenog krsta Crne Gore u pružanju prve pomoći.

 

Na prijedlog Komisije za organizacioni razvoj, Upravni odbor je formirao Statutarnu komisiju, sa zadatkom da pripremi tekst izmjena i dopuna Statuta Crvenog krsta u skladu sa preporukama zajedničke Statutarne komisije Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta za statute nacionalnih društava.

 

Po prijedlozima opštinskih organizacija Crvenog krsta Nikšić i Pljevlja, usvojena je Odluka o dodjeli priznanja zaslužnim aktivistima i volonterima Crvenog krsta i institucijama koje daju doprinos ostvarivanju humanitarnih zadataka organizacije.

 

Upravni odbor je informisan o posjeti gospodina dr Igora Lukšića, predsjednika Vlade Crne Gore, rekonstruisanom Domu solidarnosti Crvenog krsta Crne Gore.