Претрага
Close this search box.
Održan sastanak tematskih upravnih grupa za obrazovanje i prevenciju bolesti

Redovni sastanci tematskih upravnih grupa za obrazovanje i prevenciju bolesti održani su 15. i 16. juna o.g. u prostorijama Crvenog krsta Crne Gore.

 

Sastancima su prisustvovali predstavnici Instituta za javno zdravlje, Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica, Ministarstva prosvjete i sporta, Centra za stručno obrazovanje odraslih, osnovnih škola „Savo Pejanović“, „21. maj“ i „Marko Miljanov “, Danskog Crvenog krsta, kao i zaposleni u Crvenom krstu Crne Gore koji se bave pitanjem obrazovanja i zdravlja RAE populacije.

 

Cilj sastanka bio je upoznavanje partnera da će projekat „Međusektorska inicijativa na prevenciji bolesti i posebno obrazovanje za raseljene Rome na Koniku “ biti produžen do septembra tekuće godine, nakon čega će nastupiti proces evalucije u kojem će biti uključeni svi projektni partneri.

Picture_511

Na sastanku su podijeljena iskustva i mogući problemi sa kojima se zainteresovane strane susrijeću u svakodnevnom radu sa RAE populacijom iz kampova Konik 1 i 2, sumirani su rezultati obrazovanja odraslih, kao i djece, ali su predloženi i budući koraci za proces upisa nove generacije učenika RAE populacije u prvi razred osnovne škole.

 

Na polju zdravlja diskutovalo se o narednoj distribuciji higijenskih artikala, edukativnim brošurama za djecu, omladinu i odrasle, kao i o budućim posjetama ljekara Porodičnom centru u kampovima Konik.

 

Naredni sastanci planirani su za septembar, kada će nastupiti i proces evaluacije.