Obuke za nove spasioci na vodi počinju 1. maja

Crveni krst Crne Gore, kroz programsku djelatnost Spasilaštvo na vodi, uspješno se uključuje u pripremu nastupajuće turističke sezone.  Tako će 1. maja početi obuke novih spasilaca na vodi. Za ovu godinu su planirane ukupno četiri obuke, a dodatne će biti organizovane u skladu sa potrebama.

 

Ove godine je povećan broj izgrađenih i uređenih kupališta  i iznosi 377, pa se procjenjuje da će tokom sezone biti potrebno angažovati preko 500 spasilaca. 

 

Do sada je 255 postojećih spasilaca ovjerilo svoju licencu, a ostali imaju priliku to da urade na preostalih 6 ovjera, jer je svaki spasilac u obavezi da svake godine ovjeri svoju licencu, što je preduslov da bi bili angažovani.

Kako su potrebe turističke sezone za spasiocima povećane, onda pozivamo sve zainteresovane da se prijave i iskoriste priliku da obezbijede sebi poslovni angažman tokom ljetnjih mjeseci.

Ovogodišnje aktivnosti na obezbjeđivanju dovoljnog broja spasilaca za turističku sezonu su počele početkom marta, kada su na bazenima u Budvi održane i prve provjere – ovjere licenci za postojeće spasioce na vodi. Na obaveznim godišnjim  provjerama znanja i sposobnosti, intruktori spasilaštva na vodi nastoje da već svršenim spasiocima pomognu u obnavljanju znanja spasavanja, pružanja prve pomoći i kardio-pulmunalne reanimacije. Zaključno sa aprilom mjesecom realizovano je šest ovjera na bazenima u Budvi, dok će 1. maja početi kursevi za obuku novih spasilaca na vodi, u Nastavnom centru za obuku spasilaca na vodi, u Sutomoru, a koji se realizuju po evropskim i svjetskim standardima. U okviru kurseva će biti organizovano dodatnih šest provjera za ovjeru licenci.

Aktivnosti na obuci spasilaca na vodi, Crveni krst Crne Gore sprovodi  u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma Vlade Crne Gore i Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom.

Spasilastvo Flajer 2015

Spasilastvo Poster 2015