Претрага
Close this search box.
O romskoj populaciji aktivna briga i tokom ljetnjih mjeseci

Opštinske organizacije Crvenog krsta Bar, Berane, Cetinje, Nikšić, Bijelo Polje, Pljevlja i Tivat, trudile su se da tokom ljetnjih mjeseci, ne zapostave potrebe najugroženijih grupa u svojim gradovima- domicilnih i raseljenih pripadnike romske i egipćanske populacije.


U okviru projekta „Prevencija ranih brakova, osnaživanje žena i poboljšanje pristupa socijalnim uslugama za domicilne i raseljene RE u 7 opština“, koji je podržao Unicef u Crnoj Gori, organizacije Crvenog krsta su organizovale niz aktivnosti sa ovom populacijom u cilju pružanja adekvatnih informacija i prevencije ranih i maloljetničkih brakova, nasilja u porodici, ali i pružanja podrške svima onima koji treba da ostvaruju pripadajuća socijalna prava i usluge, a trenutno to ne uspijevaju. Tako su zaposleni i volonteri opštinskih organizacija Crvenog krsta u proteklom periodu posjećivali RE porodice, razgovarali sa njima o pomenutim temama, ali i pokušali da ih uvežu sa nadležnim institucijama koje se bave rješavanjem pitanja socijalnog statusa i ekonomskim osnaživanjem žena. U saradnji sa predstavnicima Ministarstva za ljudska i manjinska prava, timovi Crvenog krsta su organizovali kampanju u RE zajednicama, kako bi preventivno djelovali na pojavu ranih i maloljetničkih brakova, kao i nasilja u porodici. Posebna pažnja se posvetila razgovorima sa RE roditeljima, bakama i djedovima, kako bi im se ukazalo na loše strane maloljetničkih brakova na dalji razvoj njihovih potomaka. 

UNICEF spetembar

U narednim mjesecima, sa početkom od septembra, timovi Crvenog krsta će organizovati i preventivna predavanja u saradnji sa osnovnim školama, čiju nastavu pohađaju RE djeca, a pored toga će i više raditi na ekonomskog osnaživanju RE žena, kroz obuke elementarne pismenosti, radionice ručnih radinosti i dostupne programe usavršavanja jedinica Zavoda za zapošljavanje.