Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Nastavlja sa pomoć stanovništvu ugroženom poplavama

PomocCrveni krst Crne Gore, u skladu sa svojom humanitarnom misijom, kontinuirano pruža pomoć stanovništvu ugroženom poplavama. Poslije Ulcinja, pomoć je, u vidu čizama, kanistera za vodu i kišnih kabanica upućena i Virpazaru (opština Bar), Žabljaku Crnojevića (opština Cetinje) i opštini Golubovci .

 

Kako su predstavnici Crvenog krsta prisutni na terenu i u stalnom kontaktu sa ostalim institucijama koje se bave saniranjem posljedica poplava, procijenjeno je da postoji potrebe za upućivanjem apela za pomoć Međunarodnoj federaciji društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca.

Tako je Crveni krst Crne Gore aplicirao za podršku iz Fonda za hitnu pomoć, kojom se potražuju sredstva za obezbjeđivanje hrane, higijenskih paketa, ćebadi, čizama, kabanica, najlona i slično za stanovništvo Crne Gore ugroženo poplavama.

 

Aktivirani su i timovi za djelovanje u nesrećama Crvenog krsta, koji, u saradnji sa ostalim subjektima, rade na saniranju posljedica poplava.