Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Nastavak saradnje između Crvenog krsta Crne Gore i Glavnog grada

Crveni krst Crne Gore i Glavni grad Podgorica, Sekretarijat za socijalno staranje potpisali su protokol o nastavku saradnje na projektima „Mobilni timovi – medijacija u zajednici za osobe sa invaliditetom“ i „Usluge podrške za život u zajednici za osobe za invaliditetom“.

Oba projekta se uspješno realizuju od 2018. godine i u okviru njih je angažovano devet personalnih asistenata koji pružaju podršku za 11 korisnika, dva tumača znakovnog jezika koji obezbjeđuju usluge tumačenja za oko 100 članova Organizacije gluvih i nagluvih, tepsiholog i socijalni radnik koji uz pomoć volontera pružaju podršku korisnicima usluga. Projekti se realizuju u saradnji sa Udruženjima i organizacijama koje podržavaju iste ciljne grupe, kako bi se korisnicima pružila obuhvatnija i kvalitetnija usluga.

Kada je riječ o aktivnostima i uslugama na nivou jedne kalendarske godine u prosjeku se realizuje se oko 200 kućnih posjeta i oko 1400 telefonskih razgovora sa korisnicima, a za 112 korisnika se pruži psihološka podrška.

Pored navedenog kroz realizaciju projekata vrši se posredovanje u ostvarivanju prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite, zdravstvene zaštite, informisanje korisnika o njihovim pravima, a organizuju se i različite aktivnosti za grupe samopomoći, izleti i posjete kulturnim događajima.

Za ovu godinu iznos sredstava predviđenih budžetima oba projekta je uvećan za po 5 000 eura  što će biti usmjereno na realizaciju aktivnosti koje imaju za cilj efikasniju socijalizaciju i integraciju korisnika usluga u društvo.Ukupan iznos budžeta za 2023 godinu je 110,000 eura.