Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Nacionalna obuka za volontere na temu „Zdravo starenje“

U okviru novog projekta pod nazivom „Zdravo starenje u 6 opština u Crnoj Gori“ danas, 10. marta, je u Domu solidarnosti, u Sutomoru, počela nacionalna obuka za volontere, koji pružaju podršku starijim osobama.


Cilj obuke je sticanje novih znanja i vještina iz oblasti zdravog starenj,  kako bi se unaprijedio kvalitet usluga koje Crveni krst pruža ovoj populaciji. Obuka će trajati tri dana, a sadržaj je usklađen sa novim priručnicima koje je kreirala Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca.

Koncept zdravog starenja nas uči kako da pravimo dobre izbore tokom života, kako bi živjeli duže, zdravije i bili aktivni bez obzira na godine. Samo neke od tema koje su predviđene za tri dana obuke su: funkcionalna sposobnost i životni ciklusi, procjena stanja i planiranje poboljšanja, promjene ponašanja odnosno loših navika, prevencija padova, fizičke aktivnosti, zdrava ishrana, prevencija socijalne izolacije, učenje tokom cijelog života, neprenosive bolesti… Na osnovu materijala koji dobiju tokom obuke, volonteri će dalje stečeno znanje prenositi korisnicima kroz organizovanje brojnih radionica.  Cilj je održati zadovoljavajući nivo nezavisnosti, pokretljivosti, zdravih navika, interakcije sa društvom i kvaliteta života kod starijih.

Obuku pohađa ukupno 27 učesnika iz 10 opština, a prvi dan je posvećen predstavljanju aktivnosti koje su planirane projektom, kao i temi Zdravo starenje i funkcionalna sposobnost.