Na Pravnom fakultetu održana prezentacija na temu Borba protiv trgovine ljudima

Crveni krst Crne Gore je 1. aprila organizovao prezentaciju na temu Borba protiv trgovine ljudima, koja je  održana u  prostorijama Pravnog fakulteta, povodom Dana studenata.

Kordinatorka Anti-trafiking programa u Crvenom krstu, Marija Dedić, je na početku upoznala studente treće i četvrte godine o važnosti samog  programa. Tokom prezentacije su predstavljene aktivnosti koje Crveni krst preduzima u cilju prevencije trgovine ljudima, kao i planovi vezani za ovu oblast. Posebno je naglašena razlika između trgovine ljudima i krijumčarenja ljudi, zatim  na koji način se izlazi iz lanca trgovine ljudima,  kakav je položaj žrtve kada uđe u lanac trgovine ljudima i sl.

DSC 0015

 

Studente su bili zainteresovani i za statističke podatke o broju žrtava trafikinga, kao i broju trafikanata u Crnoj Gori.

Ovaj susret poslužio i da se naprave planovi za buduće aktivnosti, jer veliki broj studenata je zainteresovan za učestvovanje u volonterskom klubu, tako da je prezentacija bila jako produktivana, posebno u smislu edukacije i podizanje svijesti studenata o značaju prevencije trgovine ljudima.