Претрага
Close this search box.
Metodologija za rad sa mladima RAE populacije predstavljena volonterima

Crveni krst Crne Gore je od 26. do 28. avgusta, za volontere koji su aktivni u radu sa RAE populacijom, organizovao predstavljanje „Priručnika za fasilitatore: metodologija rada sa mladima RAE populacije“.

 

Za 20 volontera Crvenog krsta Crne Gore priručnik je predstavila Tamara Milić, savjetnik u Ministarstvu prosvjete i sporta, koja je ujedno i kreirala sami dokument. Cilj radionice, osim predstavljanja priručnika, bilo je upoznavanje volontera sa praktičnim radom, tj. njihovo učešće i demonstriranje radionica koje su predviđene dokumentom. Ideja organizovanja obuke je da se pomogne volonterima i budućim fasilitatorima radionica za mlade RAE populacije, imajući u vidu da su mladi pomenute populacije vulnerabilna grupa i da im treba pristupiti na poseban način.

 

Volonteri su predstavili svoje ideje u okviru radionica  “Pismo drugu”, “Ključ”,  “Saobraćajni znaci” i “Jedinstveni cvijet”, ali i simulirali diskriminaciju pojedinaca od strane društva.

 

Pomenuta obuka organizovana je kroz projekat “Međusektorska inicijativa na prevenciji bolesti i posebno obrazovanje za raseljene Roma na Koniku”.