Претрага
Close this search box.
Međunarodno humanitarno pravo i izazovi današnjice

Juče je uspješno završena nacionalna obuka „Međunarodno humanitarno pravo i difuzija osnovnih principa i istorijata Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca – izazovi današnjice“ koju smo realizovali uz podršku Međunarodnog komiteta Crvenog krsta (MKCK).

Tokom tri radna dana između ostalog bavili smo se istorijatom Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, osnovnim principima na kojima je zasnovana naša organizacija, etikom humanitarne akcije, načelima međunarodnog humanitarnog prava (MHP), humanitarnim perspektivama, odnosom između ljudskih prava i MHP-a, a o izazovima savremenih oružanih sukoba nešto više smo saznali od predstavnice MKCK-a.

Kroz analizu tekstova i filma koji obrađuju ovu problematiku, ukrštanje argumenata u strukturisanoj debati, te diskusiju o dilemama koje su svojstvene pojedinim slučajevima kršenja normi MHP-a, zaokružili smo trodnevnu obuku.

Bilo je zadovoljstvo usvajati nova znanja, pronalaziti rješenja u naizgled bezizlaznim situacijama i dijeliti iskustva sa volonterima i zaposlenima iz opštinskih organizacija Crvenog krsta Bara, Berana, Budve, Danilovgrada, Herceg Novog, Kolašina, Kotora, Nikšića, Rožaja, Ulcinja, glavnog grada Podgorice i Crvenog krsta Crne Gore.