Претрага
Close this search box.
Međunarodni dan nestalih- 30. avgust

U susret 30. avgustu, Međunarodnom danu nestalih osoba, Crveni krst Crne Gore podsjeća na pravo jedinstva porodice i pravo porodica da znaju sudbinu svojih najbližih koji se vode kao nestali.

Ova i prethodna godina, usljed pandemije i čestih zatvaranja ali i samoizolacija pojedinačnih lica, pokazala nam je koliki je značaj kontakta sa bliskim ljudima i koliko odvojenost od članova porodice može uticati na naše mentalno zdravlje.

Međutim, ne samo usljed pandemije, danas je na svijetu jako veliki broj razdvojenih porodica usljed ratnih dešavanja, prirodnih katastrofa, migracija i nerijedak je slučaj da porodice o svojim članovima godinama nemaju nikakvu informaciju.

Svake godine više od hiljadu ljudi se evidentira kao nestalo, ali ni te brojke nisu konačne, nažalost, jer u pojedinim djelovima svijeta porodice nijesu u mogućnosti da prijave nestanak svojih bližnjih.

Imajući u vidu povećan priliv izbjeglica u proteklim godinama, prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta ali i UN agencija, sve je veći broj slučajeva porodica razdvojenih prilikom pokušaja iregularnih prelazaka granica koji se često događa i usljed postupanja nadležnih državnih organa širom Evrope, koji pokušavaju da spriječe takve prelaske granica. Prema podacima iz regiona svakog mjeseca se desi minimum 1 ili 2 incidenta koji za posledicu imaju smrt migranata na Balkanskoj i Jadranskoj ruti ka Evropskoj Uniji.

Tako je od 2013. godine kada je i krenuo migrantski talas, Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca je otvorio 24 500 slučajeva nestalih lica na globalnom nivou, od čega je najviše lica prijavljeno kao nestalo sa porijeklom iz Avganistanam, Iraka, Somalije, Sirije i Eritreje. 

S tim u vezi, Crveni krst Crne Gore se pridružuje pozivu Međunarodnog pokreta Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca, a u skladu sa Rezolucijom o uspostavljanju porodičnih veza koja je usvojena na 33. Međunardnoj konferenciji Međunarodnog pokreta Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca 2019. godine, za primjenu mjera prevencije od razdvajanja porodica i usvajanje migrantskih politika, koje omogućavaju siguran prolaz i sprječavaju razdvajanja porodica i nestanaka lica na svom putu ka bezbjednijem i sigurnijem životu.   

 

Kao dio Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, Crveni krst Crne Gore sprovodi aktivnosti Službe traženja i uspostavljanja porodičnih veza, od svog nastanka pa do danas. Dalje u saradnji sa Vladinom Komisijom za nestala lica, pruža podršku u rješavanju slučajeva nestalih lica na teritoriji bivše Jugoslavije, tokom ratnih dešavanja 90-ih godina.

Pored toga, Crveni krst Crne Gore svakodnevno radi na rješavanju slučajeva nestalih lica u kontekstu migracija crnogorskih ali i stranih državljana na teritoriji i van granica Crne Gore.

U protekloj godini je otvoreno 13 zahtjeva za traženje, omogućeno je oko 500 telefonskih poziva u cilju uspostavljanja porodičnih veza.