Međunarodni dan nestalih

Međunarodni dan nestalih ustanovljen je 1983. godine, prvobitno kao Međunarodni dan žrtava prisilnih nestanaka. Odnosi se na hiljade ljudi koji se smatraju nestalima u kontekstu oružanih sukoba i drugih oblika nasilja, prirodnih katastrofa i migracija. Mnogi od njih se nikada ne vrate i gubi im se svaki trag.

Međunarodni komitet Crvenog krsta (MKCK) i Službe traženja Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca (CK/CP) proteklih 150 godina pružaju podršku onima koji su izgubili kontakt sa članovima svojih porodica. Statististički podaci pokazuju da MKCK i nacionalna društva CK/CP :

  • svakog minuta pruže pomoć u vidu telefonskih poziva za četiri porodice koje su odvojene od svojih članova zbog konflikata, nasilja, migracija ilidrugih nepogoda;
  • svakog sata pomognuu rasvjetljavanju sudbina i mjesta gdje se nalazi nestala osoba;
  • svakog dana pruže podršku prilikom spajanja 13 osoba sa njihovim porodicama.

Podaci za 2022. na globalnom nivou pokazuju sledeće:

  • Više od 55.000 ljudi registrovano je kao nestalo od strane njihovih porodica putem Službe traženja, čime je trenutni broj registrovanih nestalih osoba povećan na više od 195.000
  • Locirano je skoro 13.000 ljudi i ponovo spojenoskoro 5.000 ljudi sa njihovim porodicama*
  • Dostavljeno jeskoro 170.000 poruka Crvenog krsta i omogućenoskoro 2,5 miliona telefonskih poziva

(*Ove slučajeve su riješili MKCK, nacionalna društva i u nekim slučajevima same porodice..)

Kao dio Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, Crveni krst Crne Gore sprovodi aktivnosti Službe traženja i uspostavljanja porodičnih veza, od svog nastanka pa do danas. Dalje u saradnji sa Vladinom Komisijom za nestala lica, pruža podršku u rješavanju slučajeva nestalih lica na teritoriji bivše Jugoslavije, tokom ratnih dešavanja 90-ih godina.

Pored toga, Crveni krst Crne Gore svakodnevno radi na rješavanju slučajeva nestaih lica u kontekstu migracija crnogorskih, ali i stranih državljana na teritoriji i van granica Crne Gore.

Ne zaboravimo da za porodice nestalih vrijeme nije lijek, već odgovori. Porodice imaju potrebu i pravo da znaju šta se desilo njihovim najbližima.