Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Međunarodni dan migranata- 18. decembar

Crveni krst Crne Gore, kao i ostala nacionalna društva Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca širom svijeta, skreće pažnju javnostima na 18. decembar- Međunarodni dan migranata.

Svako lice, bez obzira na nacionalnost ili status migranata, ima pravo na osnovna prava; prava koja države moraju da poštuju u svakom trenutku. Trenutni izbori politike koji imaju za cilj suzbijanje migracije po svaku cijenu i eksternalizovanje odgovornosti za zaštitu, pogoršavaju izazove sa kojima se suočavaju ljudi u pokretu širom svijeta.

Od Sredozemnog mora do Lamanša i granica sa Belorusijom, morske i kopnene granice EU postale su sinonim za ljudsku tragediju i nepoštovanje prava migranata koji pokušavaju da stignu do Evrope. Pretjerana usredsrijeđenost na mjere kontrole granica i opasne prakse odvraćanja, kao što su zatvaranje granica i potiskivanja, izlažu ljude velikim poteškoćama i uskraćuju im pristup osnovnoj pomoći. Tragično, hiljade života je izgubljeno na granicama EU i bezbroj ljudi je nestalo bez traga posljednjih godina. Često i dalje postoje značajni izazovi za one koji uspiju da stignu u Evropu.

Kao i najveći dio zemalja Balkana, Crna Gora za najveći broj migranata predstavlja tranzitnu zemlju na njihovom putu ka EU. 

Međutim, ipak postoji jedan broj lica koji žele da ostanu u Crnu Goru i ovdje nastave svoje život, radni vijek i obrazovanje djece. Trenutno u Crnoj Gori ima oko 40 lica koja su dobila neki vid zaštite. 

Kada je u pitanju pandemija, ova kategorija je takođe dodatno pogođena cjelokupnom situacijom i dodatno ranjiva zbog jezičke barijere, nedostupnosti informacija na njihovom jeziku kao i potencijalno rizik od diskriminacije kada je u pitanju pristup razlicitim uslugama. 

U vezi sa tim, Crveni krst Crne Gore se trudi da, u saradnji sa nadležnim institucijama, primarno Ministarstvom unutrašnjih poslova, UN agencijama i drugim partnerima, pruži podršku ovoj kategoriji ranjivih lica, kroz humanitarnu pomoć, psihosocijalnu podršku, pomoć u pristupu pravima, uspostavljanje porodičnih veza i dr. 

U povodu Međunarodnog dana migranata, a u cilju podizanja svijesti o izazovima sa kojima se srijeću migranti, a naročito ranjive grupe, Crveni krst Crne Gore je u saradnji sa UNICEF-om i UNHCR-om organizovao 2 okrugla stola u Pljevljima i Rožajama sa predstavnicima lokanih institucija. Tom prilikom smo razgovarali o izazovima na terenu, primjerima dobre prakse i načinima da postojeće resurse najbolje iskoristimo kako bi obezbijedili poštovanje ljudskih prava migranata u Crnoj Gori.

U vezi sa gorenavedenim, Crveni krst Crne Gore poziva na poštovanje osnovnih prava migranata, u skladu sa evropskim vrijednostima i standardima. Gledajući dalje od restriktivnih odgovora upravljanja granicom u ime politike odvraćanja, briga o potrebama i pravima migranata je zadatak globalne solidarnosti.