Претрага
Close this search box.
Lutkarska predstava prikazana u Kampu Konik

Najmlađima u Kampu Konik 1, tj. djeci predškolskog uzrasta koja pohađaju nastavu u otvorenoj dječijoj igraonici, danas je organizovana lutkarska predstava, čiji je cilj predstavljanje važnosti održavanja lične higijene, kroz igru i glumu.

U otvorenoj dječijoj igraonici koja broji oko 80 upisane djece uzrasta od 3 do 6 godina, vaspitači i romski asistenti su odglumili uobičajenu životnu situaciju u kojoj majka sugeriše djetetu da treba ruke prati prije i poslije jela, kako se ne bi zarazilo nekom prenosivom bolešću. Djeci su simulirane i posljedice koje mogu nastupiti nakon dobijanja prenosivih bolesti, kako ista ne bi došla u sličnu situaciju.
Materijal za lutkarsku predstavu predstavlja donaciju organizacije LDS Charities iz Salt Lake City-a, Crvenom krstu Crne Gore, koja će pomoći da se među djecom i adolescentima RE (Romi, Egipćani) populacije proširi i razvije svijest o važnosti održavanje lične higijene, higijene namirnica, prevencije pušenja, alkoholizma i mnogim drugim temama koje se tiču zdravlja.
Kroz aktivnosti Kluba mladih, čije se radionice održavaju nekoliko puta sedmično u Kampu Konik, u narednom periodu, adolescenti tj. polaznici radionica će imati priliku sami da osmisle i izvedu lutkarsku predstavu na neku od pomenutih tema.