Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Ljetovanje za najbolje polaznike računarskih radionica

Crveni krst Crne Gore ovih dana realizuje petodnevno ljetovanje za najbolje polaznike računarskih radionica, koje je organizovano u Domu solidarnosti, u Sutomoru.

 Obuka za rad na računarima trajala je šest mjeseci i bila je namijenjena mladim Romima, Egipćanima i izbjeglicama iz Hrvatske, Kosova i Bosne i Hercegovine sa područja kampa Konik. Računarske radionice su bile dio projekta “Edukacijom do inkluzije mladih sa područja Konika“, koji je realizovan u partnerstvu sa Telenor fondacijom, a čiji je cilj bio poboljšanje socijalizacije ove grupe mladih. U dva realizovana ciklusa, ukupno 60 mladih osoba od 13 do 21 godine starosti, je prošlo tromjesečnu obuku za rad na računaru. Tokom radionica, koje su bile organizovane dva puta nedjeljno, polaznici su usvojili osnovna znanja rada na računaru, upotrebe društvenih mreža i bezbjednog korišćenja interneta. Na kraju obuke je organizovano takmičenje, tokom kojeg su mladi koji su pohađali radionice, prezentovali stečena znanja i vještine. Za najbolju petočlanu ekipu je, kao nagrada, organizovano ljetovanje u Sutomoru.

IMG 7255

“Kako je cilj ovog projekta unaprjeđenje socijalizacije mladih iz kampa, smatrali  smo da je one koji su bili najbolji u obuci, najkorisnije nagraditi obezbjeđivanjem boravka van njihovog svakodnevnog okruženja, gdje imaju priliku da se druže sa ostalim mladima koji borave u Domu solidarnosti.  Mladi u Sutomoru, osim odlaska na plažu,  imaju priliku da, uz druženje sa svojim vršnjacima, učestvuju i u zabavnim i sportsko-rekreativnim aktivnostima, jer Dom solidarnosti pruža idealne uslove za organizaciju ovakvih   sadržaja. Slobodno vrijeme koristimo i da sa pobjedničkom ekipom unaprjeđujemo vještine korišćenja računara. Na kraju projekta možemo konstatovati da smo postigli njegov cilj, a to je unaprjeđenje vještina i znanja, koja će pomoći ovim mladim ljudima da se socijalizuju. Zato koristim priliku da se zahvalim Telenor fondaciji na podršci ove korisne inicijative, kao i na donaciji deset lap topova korišćenih za realizaciju projekta, koji će pomoći da sa ovim aktivnostima nastavimo i u budućem periodu“, istakla je Hristina Laban, koordinatorka projekta.

Crveni krst Crne Gore i Telenor fondacija su nastavili svoju saradnju i kroz novu fazu konkursa „Uključi se digitalno“, u okviru kojeg je Crveni krst Crne Gore kreirao mobilnu aplikaciju, koja ima za cilj da pruži informacije o tome kako svaki pojedinac može pomoći sebi i drugima, kad je to potrebno. Prezentacija aplikacije široj javnosti je planirana za septembar, povodom Svjetskog dana prve pomoći. Do tada će biti testirana sa volonterima Crvenog krsta, kako bi se eventualno dobile sugestije za njeno unaprjeđenje.