Претрага
Close this search box.
Kompanija Siemens donirala 10 000 eura za žrtve poplava

Kompanija Siemens je, u okviru aktivnosti koje je pokrenuo Crveni krst Crne Gore na saniranju posljedica poplava koje su zadesile Crnu Goru, uplatila 10 000 eura za pomoć žrtvama poplava.

 

Siemens je jedna od najvećih i kompanija sa najdužom tradicijom u svijetu. Sa oko 450 hiljada zaposlenih u 192 zemlje svijeta djeluje na području elektrotehnike i elektronike. Crna Gora pripada klasteru CEE – centralna i istočna Evropa koji objedinjava 19 zemalja od Alpa do Kaspijskog jezera, regiju u kojoj živi preko 200 miliona stanovnika.

 

Kao i svaka kompanija koja kreira budućnost svojim inovativnim tehnologijama, Siemens doprinosi opštem dobru društva čiji je sastavni dio i njeguje društvenu odgovornost kao posebnu vrijednost. Kroz svoju stalnu posvećenost društvu i očuvanju životne sredine, Siemens je prepoznao potrebu da ovom donacijom pomogne ugroženim područjima u Crnoj Gori, preko Crvenog krsta Crne Gore.

 

Ovako iskazan odnos humanosti i solidarnosti, pored materijalne vrijednosti, ima poseban značaj kao podsticaj i drugima, koji su u mogućnosti, da se uključe u saniranje aktuelnih humanitarnih problema i daju svoj doprinos u konkretnoj akciji namijenjenoj pomaganju domaćinstvima ugroženim nedavnim poplavama i njihovim posljedicama.