Претрага
Close this search box.
Izlaganje generalne sekretarke CKCG tokom sastanka lidera mreže „Susjedi pomažu prvi“ u Bugarskoj

U periodu od 4-6. juna 2019, u Sofiji, Bugarska, održava se drugi formalni sastanak lidera mreže „Susjedi pomažu prvi“.

 

Lideri nacionalnih društva iz zemalja jugoistočne Evrope – Crveni krst Albanije, Crveni krst Bosne i Hercegovine, Bugarski Crveni krst, Hrvatski Crveni križ, Mađarski Crveni krst, Crveni krst Makedonije, Crveni krst Crne Gore, Crveni krst Rumunije, Crveni krst Srbije i Slovenački Crveni krst održali su prvi sastanak u maju 2017. godine u Zagrebu kako bi razgovarali o postojećoj saradnji i definisali potencijalne oblasti subregionalne saradnje u budućnosti, dok je mreža formalizovana na Evropskoj konferenciji u Almatiju, Kazahstan, 2018. godine.

 

image1

Cilj mreže je osnaživanje saradnje među nacionalnim društvima uz korišćenje najbolje prakse Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca (MFCK) i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta (MKCK) i nacionalnih društava, naročito u oblasti priprema i odgovora na krize i nesreće. U okviru mreže, nacionalna društva su posvećena poboljšanju kvaliteta pripreme i odgovora na krize i poboljšanju postojeće saradnje u oblastima od zajedničkog interesa za sva nacionalna društva.

Tokom sastanka u Bugarskoj, mreži su pristupila i nova nacionalna društva – Crveni krst Kipra i Crveni krst Poljske, dok su kao posmatrači mreže predstavljeni Crveni krst Slovačke, Crveni krst Italije i Crveni krst Češke.

IMG 0304

Pored diskutovanja o trenutnim izazovima, pripremama za predstojeće statutarne sastanke u Ženevi i definisanja eventualnog zajedničkog istupanja, tokom sastanka u Bugarskoj, generalna sekretarka Crvenog krsta Crne Gore, Jelena Dubak, kao predsjedavajuća Grupe za implementaciju obaveza sa posljednje Evropske konferencije (Almati, maj 2018), predstavila je „Obaveze iz Almatija“. Generalna sekretarka je tokom svog izlaganje podsjetila na obaveze iz Almatija koje su prihvatila sva nacionalna društva i čiji je poseban fokus na migracije, koordinaciju i održivost, plan za njihovu promociju i implementaciju, ali i predstojeće korake koje će Grupa za implementaciju, ali i sva nacionalna društva preduzeti kako bi se definisane obaveze ispunile do naredne Evropske konferencije.

Sastanku u Sofiji prisustvuje oko 40-tak predstavnika nacionalnih društava, MFCK i MKCK.

Pored generalne sekretarke, sastanku prisustvuje i Milena Šćekić, saradnica za migracije.