Претрага
Close this search box.
Inovativne usluge podrške za starije u zajednici

 Crveni krst Crne Gore, u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja i Institutom za javno zdravlje, od početka novembra ove godine realizuje projekat “Inovativne usluge podrške za starije u zajednici”.

Projekat će trajati 36 mjeseci, realizuje se u Austriji, Srbiji i Crnoj Gori, a finansira ga Evropska Unija i Austrijska agencija za razvoj. Glavni aplikant projekta koji će koordinirati aktivnostima u tri zemlje je Austrijski Crveni krst. U Crnoj Gori sve predviđene aktivnosti će se realizovati u dvije opštine, u Baru i Bijelom Polju, preko opštinskih organizacija Crvenog krsta.

Opšti cilj projekta je doprinos reformama nacionalne politike u dijelu dugotrajne njege kroz uvođenje inovativnih usluga podrške u lokalnim zajednicama. Prvi specifični cilj je razviti i testirati inovativne multisektorske centre za njegu u zajednici za starije ljude kojima je potrebna njega, kao i za neformalne njegovatelje. Drugi specifični cilj se odnosi na zastupljenost navedenih usluga u politikama/relevantnim dokumentima dugotrajne njege u Austriji, Crnoj Gori i Srbiji.  Ostvarivanjem ova dva cilja utiče se na glavne izazove dugotrajne njege, a to su: dostupnost, pristupačnost, kvalitet i održivost.

Dugotrajna njega se može definisati kao set usluga kojima se odgovara na zdravstvene ali i sve druge potrebe ljudi sa hroničnim oboljenjima i/ili invaliditetom koji ne mogu da brinu o sebi duži vremenski period. Dugotrajna njega obuhvata usluge u zajednici kao što su: pomoć u kući, dostava obroka, prevoz itd.

Neformalni njegovatelji su ljudi svih dobi koji pružaju njegu nekome sa hroničnim oboljenjem, invaliditetom ili drugim zdravstvenim poteškoćama, izvan profesionalnog ili formalnog okvira zapošljavanja. Većina njegovatelja su: roditelji, djeca, partneri, unuci, braća, sestre, prijatelji ili komšije.

Projekat podrazumijeva dva inovativna pristupa u odgovoru na potrebe starijih i onih koji brinu o njima. Prvi se odnosi na otvaranje dva centra za njegu u zajednici, u okviru opštinskih organizacija Crvenog krsta Bar i Bijelo Polje, koji će obuhvatati usluge socijalne i zdravstvene zaštite. U centrima će raditi po jedan socijalni radnik, po jedna medicinska sestra i po dvije gerontodomaćice. Glavni cilj centara je pružanje podrške starijim osobama kao i njihovim neformalnim njegovateljima, kako bi se sačuvala funkcionalna sposobnost starijih, promovisalo zdravo starenje i tako omogućilo ljudima da što duže borave kod kuće uz zadovoljavajući kvalitet života. Socijalni radnici će pratiti stanje korisnika, biti zaduženi za pomoć u ostvarivanju prava i savjete iz oblasti socijalnih usluga, dok će medicinska sestra biti zadužena za obilazak korisnika i redovno praćenje njihovog zdravstvenog stanja. Pored toga medicinska sestra i socijalni radnik će u centrima organizovati različite radionice i prezentacije na temu zdravog starenja za neformalne njegovatelje i same starije osobe. Gerontodomaćice će biti zadužene za redovan obilazak starijih osoba kojima je potrebna pomoć u svakodnevnim aktivnostima, sa fokusom na pomoć pri održavanju lične higijene i higijene prostora u kom korisnik boravi.

Drugi inovativni pristup odnosi se na pružanje podrške osobama kod kojih postoje kognitivne poteškoće i demencija. U tom dijelu će se za starije osobe koje imaju demenciju obezbijediti volonterske usluge koje će pružati obučeni volonteri. Pored toga, Austrijski Crveni krst će predstaviti poseban vide podrške za navedenu populaciju, kroz upotrebu tehnologije, a koji će biti prvi put primijenjen u Srbiji i Crnoj Gori. 

Projekat podrazumijeva i niz drugih aktivnosti koje se odnose na umrežavanje svih relevantnih institucija i organizacija koje će se sastajati na lokalnom nivou, kako bi razmijenile informacije i efikasnije odgovarale na potrebe u izazove u svakom pojedinačnom slučaju. 

Na samom kraju projekta predviđena je i evaluacija koja će pokazati uspješnost rada centara kao i usluga za osobe koje imaju demenciju, te dati preporuke za dalje djelovanje kako bi se isti model usluga primijenio i u drugim opštinama.