Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba – završna konferencija

U periodu od 10. do 12. decembra ove godine u Beogradu je organizovana završna konferencija projekta “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba”.

Projekat „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ se realizuje od februara 2016. godine u pet zemalja regiona: Srbija, Albanija, Bosna i Hercengovina, Makedonija i Crna Gora. Projekat je finansirala EU, a podržao Austrijski Crveni krst i Austrijska agencija za razvoj. Kraj projekta je predviđen za februar 2019. godine a tim povodom Crveni krst Srbije organizovao je završnu konferenciju kako bi se prezentovali postignuti rezultati. Delegaciju iz Crne Gore činili su: koordinator projekta za Crnu Goru Igor Jokanović iz Crvenog krsta Crne Gore, koordinatorka mreže Jelena Šofranac iz Crvenog krsta Crne Gore, predstavnica NVO „Naše doba“ Vesna Ratković, predstavnica „Saveza slijepih Crne Gore“ Katarina Bigović, kao i predstavnica Ministarstva rada i socijalnog staranja Ivana Bošković.

IMG 5036

Tokom prvog dana konferencije prisutnima su se obratili: predsjednik Crvenog krsta Srbije, povjerenica za zaštitu ravnopravnosti u Srbiji, šef sektora operacija iz EU ambasade u Beogradu, zamjenica šefa misije Austrijske ambasade i regionalni koordinator za zdravstvo u Međunarodnoj federaciji društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca. Svako iz svog ugla i nadležnosti institucija i organizacija koje predstavljaju, govornici su komentarisali značaj projekata i aktivnosti usmjerenih na poboljšanje položaja starijih. Više riječi bilo je i o samom projektu „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih“, rezultatima, umrežavanju i saradnji, kao i o potrebama i problemima starijih u regionu na koje treba odgovoriti u budućnosti. Nakon toga, predstavnica Crvenog krsta Srbije govorila je detaljnije o projektu, realizovanim aktivnostima po zemljama i ključnim rezultatima koji su postignuti tokom tri godine. U nastavku su organizovane dvije panel diskusije na temu „Dostojanstveno starenje kroz dobre javne politike“ i „Ljudska prava starijih“. U završnom dijelu svi partneri su prezentovali rezultate projekta na nacionalnom nivou. Zaključeno je da je projektom ostvaren cilj, tj. da su unaprijeđeni kapaciteti 5 nacionalnih mreža organizacija civilnog društva da utiču na razvoj regionalnih i nacionalnih planova i ostalih dokumenata vezanih za starenje i socijalnu inkluziju starijih. 

IMG 5044

Tokom drugog dana konferencije teme su bile: umrežavanje i značaj mreža u zagovaranju za poboljšanje kvaliteta života starijih; predstavljanje kampanje „Ravnopravno starenje“ Age Platform Europe; prezentacija o najnovijim rezultatima AgeWatch HelpAge International i na kraju svi partneri su imali prezentaciju o realizaciji 63 mikro-projekta koji su bili finansijski podržani kroz projekat „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“. Mikro-projekti koji su imali za cilj socijalnu inkluziju starijih omogućili su uključivanje velikog broja starijih osoba kroz kreativne, edukativne i rekreativne aktivnosti, kao i one koje su povezivale različite generacije.

IMG 5051

Konferenciji je prisustvovalo oko 70 učesnika, od kojih su većinu činile delegacije partnera na projektu, kao i predstavnici relevantnih institucija i organizacija iz Srbije. Pored njih bilo je i više predstavnika međunarodnih organizacija i institucija.

Povodom završetka projekta Crveni krst Crne Gore će takođe organizovati konferenciju u Podgorici sa ciljem predstavljanja rezultata projekta u Crnoj Gori svim nadležnim institucijama i organizacijama na nacionalnom nivou. Konferencija je planirana za januar 2019. godine. 

 

Obilježavanje 10. decembra Međunarodnog dana ljudskih prava

Povodom obilježavanja 10. decembra Međunarodnog dana ljudskih prava i 70 godina od donošenja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima u nedelji od 3. do 10. decembra u Srbiji je održano niz događaja koji su skrenuli pažnju na ljudska prava na slobodu, jednakost i dostojanstvo.

10-decembar-1280x640

Završni događaj bio je organizovan 10. decembra u Muzeju moderne umjetnosti. Na poziv Tima Ujedinjenih nacija u Srbiji Crveni krst Srbije i partneri u okviru TASIOP projekta iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore, kao i gosti iz Austrijskog federalnog ministarstva za rad, socijalna pitanja, zdravlje i zaštitu potrošača, Slovenačkog ministarstva za rad, porodicu, socijalna pitanja i jednake mogućnosti, HelpAge International iz Londona i Jordana, predstavnici Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i Austrijskog Crvenog krsta prisustvovali su ovom događaju. Ovaj događaj skrenuo je pažnju na to da jednakost nije istost i da različitost ne treba da bude prepreka u ostvarivanju ljudskih prava.