Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Evropska regionalna konferencija Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca

Danas je u Tbilsiliju počela 11. Evropska regionalna konferencija Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca koja okuplja 53 nacionalna društva iz regiona Evrope i Centralne Azije.

Konferencija se održava u veoma kritičnom vremenu za područje Evrope koja se suočava sa brojnim humanitarnim izazovima kao što su migracije, Covid 19, klimatske promjene kao I tekući sukob u Ukrajini sa uticajem na susjedne zemlje.
Upravo su ovo i glavne teme koje će biti tretirane tokom trodnevne konferencije u Tbilisiju, kroz plenarne sesije i radionice u manjim grupama.
Prvog dana konferencije, u ime generalne sekretarke Crvenog krsta Crne Gore, Jelene Dubak koja je i predsjedavajuća grupe za praćenje obaveza sa prethodne Evropske konferencije, izvještaj o napretku između dvije konferencije predstavila je Nataša Uskoković, saradnica za međunarodnu saradnju. Izvještaj se fokusirao na indikatore uspjeha u odnosu na tri glavne teme koje su tretirane na prethodnoj evropskoj konferenciji održanoj u Almatiju, 2018. godine – migracije, održivost i koordinacija uz opis napretka u toku prethodne četiri godine. Izvještaj o napretku če ujedno služiti i kao polazna osnova za mjerenja indikatora uspjeha sa ove konferencije.

Rezultati i obaveze sa 11. Evropske regionalne konferencije će inspirisati rad Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca i nacionalnih društava u narednom četvorogodišnjem periodu i biće zasnovani na efikasnoj koordinaciji unutar Pokreta a očekuje se da Obaveze sa konferencije budu integrisane u relevantnim rezolucijama, a u skladu sa agendom konferencije koja se zasnovana na trenutnoj situaciji u Evropi i Centralnoj Aziji.
Konferenciji u Tbilisiju prisustvuje i delegacija Crvenog krsta Crne Gore – predsjednica Gordana Mijović i saradnica za Međunarodnu saradnju, Nataša Uskoković.