Претрага
Close this search box.
Edukativna druženja sa učenicima RE populacije

Zaposleni i volonteri Crvenog krsta Crne Gore, u saradnji sa OŠ “Savo Pejanović”, od oktobra ove godine organizuju radionice za učenike RE (Romi, Egipćani) populacije, koji pohađaju V, VI, VII, VIII i IX razred.

 Ideja je potekla od rukovodstva škole, da bi djeca, nakon nastave do dolaska organizovanog prevoza, imala kvalitetno organizovano slobodno vrijeme, u krugu škole. Neke od tema koje su obrađene u prethodnom periodu bile su vezane za pravila ponašanja u školi, komunikaciju i opismenjavanje, što je uključivalo i edukativne kvizove, koji na jednostavan i praktičan način omogućavaju brzo i zabavno učenje, kao i ponavljanje gradiva. 

IMG 5986

Da su radionice dobro prihvaćene od strane djece  i da se raduju ovakvoj vrsti pomoći, govori njihovo prisustvo na svakom času. Značaj organizovanja ovakvih ovakvih aktivnosti potvrđuje i direktorica OŠ „Savo Pejanović“ Biljana Popović – “Školi je veoma značajna saradnja sa Crvenim krstom, jer se  efekti njihovog rada  sa djecom primjećuju iz dana u dan. Edukativne radionice na različite teme, kao i dodatna  podrška  RE učenicima koji otežano prate nastavu su veoma korisne i zbog toga smo izuzetno zahvalni i zadovoljni ovom saradnjom“.

IMG 5993

Crveni krst Crne Gore je u radionice, pored zaposlenih i volontera iz Kluba mladih, uključio i volontere iz Kluba za starije. Ove aktivnosti su, pored učenika, veoma korisne i za naše starije volontere, jer su na ovaj način društveno aktivniji. Zajedničkim edukativnim druženjima se promoviše i međugeneracijska solidarnost, kao veoma značaj koncept našeg djelovanja. Crveni krst Crne Gore će nastaviti da pruža podršku u vidu edukacije za djecu RE populacije koja su redovna u školi.