Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Drugi sastanak malih evropskih nacionalnih društava

Delegacija Crvenog krsta Crne Gore prisustvovala je drugom sastanku malih evropskih nacionalnih društava, koji se održao u periodu od 24. do 25. juna 2015. godine u Rejkjaviku, u sekretarijatu Crvenog krsta Islanda.

Inicijativa za osnivanje mreže malih evropskih nacionalnih društava pokrenuta je od strane Crvenog krsta Luksemburga, pa je tako prvi sastanak održan u oktobru 2014. godine u Luksemburgu.

Nakon prvog sastanka koji je služio za međusobno upoznavanje i razmjenu informacija o aktivnostima i programima, drugi sastanak je imao za cilj produbljivanje odnosa, kao i dogovor oko zajedničkog istupanja u okviru Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca.

Island 2015

Na sastanku se dosta govorilo o pripremama za predstojeću Međunarodnu konferenciju, koja će se održati u Ženevi u decembru ove godine, a nacionalna društva su dogovorila i da zajednički pripreme pledge, dokument koji će predstavljati njihovo obavezivanje na dalji razvoj i  uzajamnu saradnju kada su u pitanju mladi i volonteri. Ideja je da se pozovu i vlasti iz ovih država kako bi i one dale svoj doprinos realizaciji ovog dokumenta.

Pored ovoga, jedna od glavnih tema za razgovor tokom sastanka je bilo osnaživanje mladih i učvršćivanje veza između njih. Dogovoreno je da se uspostavi i mreža mladih predstavnika ovih nacionalnih društava koja bi se fokusirala na veći angažman mladih i organizovanje omladinskih kampova koji bi služili za razmjenu iskustava i  jačanje kapaciteta.
Sastanku je prisustvovao i Generalni sekretar Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, Elhadj As Sy, koji je iskazao veliko poštovanje prema radu malih nacionalnih društava. Generalni sekeratar je takođe bio otvoren za pitanja u vezi sa daljim načinom funkcionisanja Međunarodne federacije i njenim odnosom prema malim nacionalnim društvima.

Pored ovoga, delegacije koje su prisustvovale sastanku ugostio je i predsjednik Islanda, gdin Ólafur Ragnar Grímsson, koji je istakao da mu je posebno drago što su mala evropska nacionalna društva veoma aktivna i pozdravio inicijativu za uspostavljanje ove mreže.

Sastanku na Islandu su prisustvovali predstavnici nacionalnih društava Kipra, Farskih ostrva, Grenlanda, Islanda, Lihtenštajna, Luksemburga, Malte, Monaka i Crne Gore.

Predstavnici Crvenog krsta Crne Gore na ovom sastanku su bili Jelena Dubak, generalna sekretarka i Nataša Uskoković, saradnica za međunarodnu saradnju.

Naredni sastanak mreže malih evorpskih nacionalnih društava će se vjerovatno održati u Monaku, u junu 2016. godine.