Претрага
Close this search box.
Drugi sastanak malih evropskih nacionalnih društava

Delegacija Crvenog krsta Crne Gore prisustvovala je drugom sastanku malih evropskih nacionalnih društava, koji se održao u periodu od 24. do 25. juna 2015. godine u Rejkjaviku, u sekretarijatu Crvenog krsta Islanda.

Inicijativa za osnivanje mreže malih evropskih nacionalnih društava pokrenuta je od strane Crvenog krsta Luksemburga, pa je tako prvi sastanak održan u oktobru 2014. godine u Luksemburgu.

Nakon prvog sastanka koji je služio za međusobno upoznavanje i razmjenu informacija o aktivnostima i programima, drugi sastanak je imao za cilj produbljivanje odnosa, kao i dogovor oko zajedničkog istupanja u okviru Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca.

Island 2015

Na sastanku se dosta govorilo o pripremama za predstojeću Međunarodnu konferenciju, koja će se održati u Ženevi u decembru ove godine, a nacionalna društva su dogovorila i da zajednički pripreme pledge, dokument koji će predstavljati njihovo obavezivanje na dalji razvoj i  uzajamnu saradnju kada su u pitanju mladi i volonteri. Ideja je da se pozovu i vlasti iz ovih država kako bi i one dale svoj doprinos realizaciji ovog dokumenta.

Pored ovoga, jedna od glavnih tema za razgovor tokom sastanka je bilo osnaživanje mladih i učvršćivanje veza između njih. Dogovoreno je da se uspostavi i mreža mladih predstavnika ovih nacionalnih društava koja bi se fokusirala na veći angažman mladih i organizovanje omladinskih kampova koji bi služili za razmjenu iskustava i  jačanje kapaciteta.
Sastanku je prisustvovao i Generalni sekretar Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, Elhadj As Sy, koji je iskazao veliko poštovanje prema radu malih nacionalnih društava. Generalni sekeratar je takođe bio otvoren za pitanja u vezi sa daljim načinom funkcionisanja Međunarodne federacije i njenim odnosom prema malim nacionalnim društvima.

Pored ovoga, delegacije koje su prisustvovale sastanku ugostio je i predsjednik Islanda, gdin Ólafur Ragnar Grímsson, koji je istakao da mu je posebno drago što su mala evropska nacionalna društva veoma aktivna i pozdravio inicijativu za uspostavljanje ove mreže.

Sastanku na Islandu su prisustvovali predstavnici nacionalnih društava Kipra, Farskih ostrva, Grenlanda, Islanda, Lihtenštajna, Luksemburga, Malte, Monaka i Crne Gore.

Predstavnici Crvenog krsta Crne Gore na ovom sastanku su bili Jelena Dubak, generalna sekretarka i Nataša Uskoković, saradnica za međunarodnu saradnju.

Naredni sastanak mreže malih evorpskih nacionalnih društava će se vjerovatno održati u Monaku, u junu 2016. godine.