Претрага
Close this search box.
Do sada 147 spasilaca na vodi ovjerilo svoje licence

Crveni krst Crne Gore nastavlja sa aktivnostima spasilaštva na uređenim kupalištima.

U periodu od 6. marta do 16. aprila ukupno 147 spasilaca je ovjerilo svoje postojeće licence i spremno će dočekati ljetnju sezonu, u okviru koje mogu ostvariti zaposlenje na uređenim kupalištima.

Tim instruktora spasilaštva na vodi i prve pomoći, nastaviće i u narednim mjesecima sa organizacijom provjera sposobnosti spasilaca na vodi u cilju produžetka njihovih godišnjih licenci, ali će u maju i junu organizovati i kurseve za kandidate koji žele postati spasioci na vodi.

Obavještavamo spasioce na vodi da će Crveni krst Crne Gore realizovati preostale provjere sposobnosti spasilaca u sljedećim terminima: 17. aprila, 8. i 29. maja, 5, 12, 26. juna i 3. jula.

Sadržaj praktičnog dijela ispita sa normama za ovjeru licenci je sljedeći: 1. Plivanje 100 metara za 1,40 minuta i manje, spasilačkim kraulom; 2. Plivanje 300m za 4,30 minuta i manje uz pomoć peraja; 3. Transport davljenika 25m, koristeći tri 3 tehnike, poslije oslobađanja od hvata davljenika; 4. Plivanje 400m za 9 minuta i manje (200 m prsno plivanje i 200 m kraul); 5. Ronjenje na dah u dužinu, minimum 25 m; 6. Vađenje potonulog davljenika (3m dubina) 3 puta za 3 min.

Pored ovjera licenci, Crveni krst Crne Gore će organizovati i 4 kursa za zainteresovane kandidate koji žele da postanu spasioci na vodi i to u sljedećim terminima:

4-10. i 24-30. maja;

6-12. i 24-30. juna.

 Uslovi koje zainteresovani kandidati za obuku spasilaca na vodi moraju ispunjavati su sljedeći:

  1. Kandidat mora imati minimum 18 godina (za zvanje spasilac-kandidat); 2. Prije početka kursa, kandidat mora dostaviti uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje); 3. Prije početka kursa, kandidat mora uspješno završiti provjeru psihofizičkih sposobnosti u moru, koja obuhvata: ronjenje na dah (20 metara i više), plivanje (50 metara za 50 sekundi i manje) i plivanje (300 metara slobodnim stilom za 6 minuta i 20 sekundi i manje); 4. Kandidat mora imati minimum 100 časova nastave (teoretske, praktične i iz prve pomoći) prije polaganja završnog ispita; 5. Završni ispit obuhvata: znanje i iskustvo iz oblasti plivačkih sposobnosti, znanje iz teorije spasilaštva, znanje iz pružanja prve pomoći.

 

Budite spasilac na vodi na uređenim kupalištima i ove sezone.

Prijavite se na vrijeme.