Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Distribucija hrane i higijenskih paketa za stanovnike ugrožene poplavama

Timovi za djelovanje u nesrećama Crvenog krsta su ovih dana prisutni na terenu, gdje za stanovnike opština ugroženih poplavama vrše distribuciju paketa sa konzerviranom hranom i higijenskih paketa. Ova pomoć se realizuje iz Fonda za hitnu pomoć Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca (DREF), kao i iz sredstava uplaćenih Crvenom krstu za saniranje posljedica poplava.

I pored pomoći, koja je prikupljena od strane brojnih domaćih i međunarodnih donatora, Crveni krst Crne Gore je procijenio da postoji potreba da se uputi apel za pomoć Međunarodnoj federaciji društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, koja je pozitivno odgovorila i iz Fonda za hitnu pomoć uplatila Crvenom krstu Crne Gore sredstva za nabavku paketa sa hranom, higijenskih paketa i vode za najugroženije porodice. Realizacija ove pomoći počinje danas, 25. januara o.g, kada će pakete sa hranom i higijenske pakete dobiti ugrožene porodice u opštini Zeta. Tokom sjutrašnjeg dana, pored nastavka akcije u zetskim selima, počinje i podjela pomoći za stanovnike opštine Berane. Plan distribucije predviđa uručivanje paketa pomoći ugroženom stanovništvu Andrijevice i Plava u četvrtak, 27. januara, dok će iste dobiti Nikšićani i Danilovgrađani u petak. Aktivnosti se nastavljaju iduće nedelje u opštinama Tuzi, Cetinje i Bar.

 

Crveni krst Crne Gore je, u skladu sa svojom humanitarnom misijom, od momenta izbijanja poplava u Crnoj Gori, bio aktivan na saniranju njenih posljedica. Osnovna uloga Crvenog krsta, kao dijela sistema zaštite i spašavanja, se odnosila na prihvat i distribuciju međunarodnih i domaćih humanitarnih donacija namijenjenih za pomoć stanovnicima, ugroženim poplavama.

 

Predstavnici Crvenog krsta Crne Gore su bili članovi Operativnog tima Vlade Crne Gore za saniranje posljedica poplava, dok su opštinske organizacije Crvenog krsta bile uključene u krizne štabova na lokalnom nivou, što je omogućavalo da se kontinuirano ažuriraju informacije i stekne uvid u situaciju na terenu i potrebe ugroženog stanovništva.

 

Timovi za djelovanje u nesrećama Crvenog krsta su, skoro svakodnevno, vršili distribuciju pristigle pomoći, koje su upućivale ambasade brojnih zemalja, privredni subjekti, ali i pojedinci.

 

Rad organizacije Crvenog krsta u opštinama pogođenim poplavama karakteriše stalna mobilnost i prisustvo na terenu. Kako je obezbijeđen dobar odgovor na interventne potrebe ugroženog stanovnika, u narednom periodu će fokus biti na dugoročnijem saniranju posljedica poplava. Tako će sva sredstva uplaćena Crvenom krstu biti iskorišćena za nabavku onih artikala koja su ugroženim stanovnicima najpotrebnija. Sve dalje aktivnosti će biti sprovedene sa ciljem pomaganja najugroženijima, i uz dogovor sa donatorima. Crveni krst se tokom distribucije pomoći rukovodi spiskovima kriznih štabova, tako da je glavni kriterijum za raspodjelu stepen ugroženosti.

 

Organizacija Crvenog krsta Crne Gore će i dalje nastaviti da informiše javnost o preduzetim aktivnostima na saniranju posljedica poplava i da na taj način obezbjeđuje transparentnost u svom radu. Koristimo ovu priliku da iskažemo zahvalnost svima onima,koji su na bilo koji način, pomogli stanovnicima ugroženim poplavama.