Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Delegacija Crvenog krsta Crne Gore na sastanku kod Ministra rada i socijalnog staranja

Ministar rada i socijalnog staranja, gospodin Kemal Purišić, 28. septembra 2017. godine, primio je na razgovor delegaciju Crvenog krsta Crne Gore, koju su sačinjavali predsjednica Gordana Mijović, generalna sekretarka Jelena Dubak i stručna saradnica Snežana Prlja.

Predstavnici Crvenog krsta Crne Gore su upoznali gospodina Purišića sa aktivnostima koje ova humanitarna organizacija, u okviru svog mandata, sprovodi u oblasti socijalne i humanitarne zaštite vulnerabilnih kategorija lica i porodica, i to: lica i porodica u stanju socijalne potrebe starijih i samohranih lica, izbjeglica, migranata i tražilaca azila, žrtava porodičnog nasilja, djece sa posebnim potrebama, kao i u okviru aktivnosti koje sprovode na planu zaštite ugroženih lica u vanrednim situacijama.

Istovremeno, predstavnici Crvenog krsta su izrazili očekivanja da im Ministarstvo rada i socijalnog staranja pruži podršku pri propisivanju procedura za saradnju organizacija Crvenog krsta i centara za socijalni rad; licenciranju Crvenog krsta kao davaoca usluga u oblasti socijalne zaštite i pružanju podrške projektima koje Crveni krst kandidaju za dodjelu sredstava od igara na sreću, kao i razrješavanju imovinsko-pravnih problema u opštini Plav, u smislu davanja saglasnosti za prenos prava svojine na prostoru za rad Opštinske organizacije Crvenog krsta Plav.

Ministar je iskazao otvorenost za saradnju sa organizacijom crvenog krsta, ističući da ministarstvo težište podrške u oblasti socijalne zaštite planira da prenese na NVO i one organizacije koje to bolje mogu da rade nego ministarstvo, te će se, u tom smislu, zalagati za saradnju sa organizacijom Crvenog krsta. Takođe je iskazao načelnu saglasnost da pruži podršku realizaciji aktivnosti Crvenog krsta.