Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Delegacija CKCG-a na Evropskoj konferenciji u Almatiju, Kazahstan

Delegacija Crvenog krsta Crne Gore, u sastavu generalna sekretarka Jelena Dubak, koordinatorka za mlade i volontere Jelena Šofranac i šefica međunarodne saradnje Nataša Uskoković, učestvuje na 10. Evropskoj konferenciji Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca, koja se održava u Almatiju, Kazahstan, od 2. do 4. maja 2018. godine.

Evropska delegacija 2018

Ovogodišnja konferencija je okupila  delagate iz 42 nacionalna društava, uz učešće predstavnika Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca (MFCK) i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta (MKCK).

Na konferenciji se tretiraju 3 glavne teme – održivost, koordinacija i saradnja unutar Pokreta Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca u Evropi i Centralnoj Aziji i migracije. U okviru sve tri teme, održavaju se po 3-4 radionice sa akcentom na pozicioniranje nacionalnih društava u odnosu na lokalni kontekst, volonterizam, socijalnu inkluziju migranata, komunikaciju, mobilizaciju resursa…

Evropska 2018

Generalna sekretarka CKCG je kopredsjedavajuća radionice koja se bavi pozicioniranjem nacionalnog društva i njegovog značaja za lokalni kontekst, a ujedno je imenovana za predsjedavajuću Komisije za nacrt dokumenata (Drafting Committee), koja je zadužena za kreiranje finalnog dokumenta i preporuka sa konferencije. Dokument će biti usvojen na kraju konferencije i biće obavezujući za sva nacionalna društva u narednom četvorogodišnjem periodu.

Prije početka konferencije, održana je i jednodnevna konsultativna radionica u vezi sa Strategijom 2030 Međunarodnog pokreta.

Takođe, konferenciji u Kazahstanu, prethodio je i sastanak Evropske mreže mladih, koji se održao od 28-30. aprila u Biškeku, Kirgistanu. Na sastanku je usvojena i „Deklaracija iz Biškeka“, u kojoj se mladi lideri iz Evrope obavezuju da će aktivno raditi na inovacijama u volonterizmu, osnaživanju evropske mreže mladih, angažmanu mladih, migracijama, mentalnom zdravlju i humanitarnom obrazovanju i zastupanju. Veliki broj mladih se pridružio delegacijama svojih nacionalnih društava u Kazahstanu, a na početku Evropske konferencije predstavljena je Deklaracija za mlade, usvojena na 23. sastanku mladih u Biškeku.

Evropska zajednicka 2018

Tokom sastanka u Kazahstanu, formalizovana je i mreža „Susjedi pomažu prvi“, čije je osnivanje inicirao Hrvatski Crveni križ u maju prošle godine, kada su se lideri nacionalnih društava Jugoistočne Evrope obavezali da će sarađivati na polju međusobne koordinacije, osnaživanju ljudskih resursa, vidljivosti i pomoćne uloge Crvenog krsta, upotrebe novih tehnologija, promociji inovativne mobilizacije resursa. Tokom konferencije u Almatiju, lideri nacionalnih društava iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Makedonije, Hrvatske, Rumunije, Mađarske i Crne Gore potpisali su Okvir o saradnji, čime je i formalizovan rad mreže.