Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Danas je završena 14. Mediteranska konferencija nacionalnih društava Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca

Tokom tri dana intenzivnog rada i diskusija na različite teme, između ostalog – klimatske promjene, migracije, socijalne inovacije i digitalizacija, konferencija je završena usvajanjem Deklaracije iz Egipta koja predstavlja ključne oblasti djelovanja koje će usmjeravati rad nacionalnih društava iz regiona Mediterana u narednom četvorogodišnjem periodu.

Deklaracija konkretno usmjerava rad nacionalnih društava u oblasti klimatskih promjena i zaštite životne sredine, migracije i kretanja stanovništva. Takođe, Deklaracija podstiče humanitarnu diplomatiju, angažman volontera, osnaživanje kapaciteta za tekuće i dugoročne krize, promociju socijalne inovacije za suočavanje sa humanitarnim izazovima, prihvatanje digitalne transformacije i novih tehnologija i saradnju sa vlastima, a naročito u vezi sa pripremama za predstojeću 34. Međunarodnu konferenciju Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca.

Pored Deklaracije sa Mediteranske konferencije, usvojena je i Deklaracija mladih kreirana na sastanku mladih predstavnika nacionalnih društava na sastanku održanom neposredno prije konferencije. Mladi lideri posebno ističu važnost različitosti, volonterizma kod mladih, klimatskih promjena, zdravstvene brige i migracija.

Konferenciji su pored predstavnika nacionalnih društava iz regiona Mediterana prisustvovali i predstavnici Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i Stalne komisije, kao i nekoliko nacionalnih društava posmatrača.