Crveni krst Kolašina donirao pomoć Domu zdravlja

Opštinska organizacija Crvenog krsta Kolašin je 20.11.2012. godine uručila skromnu donaciju JZU Dom zdravlja Kolašin, koja se odnosi na ćebad, posteljinu, banjice i mali dio sredstava za higijenu beba.

 


U želji da daju doprinos što spremnijem dočeku predstojeće zime, poučeni iskustvom iz prošlogodišnjeg nevermena, predstavnici kolašinskog Crvenog krsta su obezbijedili podršku Crvenog krsta Crne Gore i poklonili ćebad i posteljinu, namijenjene stacionaru sa vanbolničkim porodilištem Doma zdravlja Kolašin.

 

Prilikom predaje donacije sekretar Opštisnke organizacije Crvenog krsta Kolašin, Milan Marković, je istakao: „Naša želja je da bude što manje ljudi koji će boraviti u ovim prostorijama, ali da i onima koji budu tu, pokušamo boravak učiniti toplijim i udobnijim. Htjeli smo pokazati da nastojimo biti prisutni u svim sferama naše zajednice, koliko to mogućnosti dozvoljavaju i mandat Crvenog krsta omogućava.“