Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Crveni krst Crne Gore uplatio prikupljena sredstva Crvenom krstu Ukrajine

Crveni krst Crne Gore je na žiro račun Crvenog krsta Ukrajine uplatio 92.137,57 eura prikupljenih u periodu od 1. marta preko namjenskog žiro računa otvorenog u cilju prikupljanja sredstava za pomoć ugroženom stanovništvu Ukrajine i donacije podsredstvom slanja SMS koda kod sva tri mobilna operatera.

Uz ovaj vid pomoći Crveni krst Crne Gore je sa Ministarstvom unutrašnjih poslova – Direktoratom za zaštitu i spasavanje  4. aprila uputio materijalnu pomoć Crvenom krstu Ukrajine u vrijednosti od 11.250 eura.

Izbjeglice iz Ukrajine koje se nalaze u našoj zemlji Crveni krst Crne Gore sa opštinskim organizacijama Crvenog krsta podržava i kroz savjetodavnu, psiho-socijalnu ili humanitarnu pomoć, a u saradnji sa nadležnim institucijama pruža podršku u ostvarivanju prava u Crnoj Gori.

Važno je naglasiti da je i dalje je otvoren broj žiro-računa putem kojeg građani mogu uplatiti sredstva – 520-5188-31 kod Hipotekarne banke, kao i  broj za slanje sms poruka 15888, kod sva tri mobilna operatera – Telekoma, Telenora i M-tela. Cijena slanja jedne sms poruke iznosi 1 euro.

Crveni krst Crne Gore je u kontinuiranoj komunikaciji sa predstavnicima Međunarodnog komiteta, Međunarodne federacije Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i Crvenog krsta Ukrajine, kako bi u skladu sa potrebama, djelovao i pružio neophodnu podršku ugroženom stanovništvu Ukrajine.