Претрага
Close this search box.
Crveni krst Crne Gore uplatio prikupljena sredstva Crvenom krstu Ukrajine

Crveni krst Crne Gore je na žiro račun Crvenog krsta Ukrajine uplatio 92.137,57 eura prikupljenih u periodu od 1. marta preko namjenskog žiro računa otvorenog u cilju prikupljanja sredstava za pomoć ugroženom stanovništvu Ukrajine i donacije podsredstvom slanja SMS koda kod sva tri mobilna operatera.

Uz ovaj vid pomoći Crveni krst Crne Gore je sa Ministarstvom unutrašnjih poslova – Direktoratom za zaštitu i spasavanje  4. aprila uputio materijalnu pomoć Crvenom krstu Ukrajine u vrijednosti od 11.250 eura.

Izbjeglice iz Ukrajine koje se nalaze u našoj zemlji Crveni krst Crne Gore sa opštinskim organizacijama Crvenog krsta podržava i kroz savjetodavnu, psiho-socijalnu ili humanitarnu pomoć, a u saradnji sa nadležnim institucijama pruža podršku u ostvarivanju prava u Crnoj Gori.

Važno je naglasiti da je i dalje je otvoren broj žiro-računa putem kojeg građani mogu uplatiti sredstva – 520-5188-31 kod Hipotekarne banke, kao i  broj za slanje sms poruka 15888, kod sva tri mobilna operatera – Telekoma, Telenora i M-tela. Cijena slanja jedne sms poruke iznosi 1 euro.

Crveni krst Crne Gore je u kontinuiranoj komunikaciji sa predstavnicima Međunarodnog komiteta, Međunarodne federacije Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i Crvenog krsta Ukrajine, kako bi u skladu sa potrebama, djelovao i pružio neophodnu podršku ugroženom stanovništvu Ukrajine.