Претрага
Close this search box.
Crveni krst Crne Gore postao član PERCO mreže

Crveni krst Crne Gore je 25. oktobra 2018. godine, na godišnjem sastanku u Gaziantepu u Turskoj, postao član PERCO mreže (Platforma evropskih nacionalnih društava Crvenog krsta za izbjeglice, tražioce azila i migrante).

Mreža je formirana 1997. godine u Kopenhagenu, a cilj njenog rada je jačanje uloge nacionalnih društava u oblasti zastupanja prava, jačanje kapaciteta, promocija aktivnosti u cilju borbe protiv rasizma, ksenofobije i socijalne isključenosti.

 Članovu mreže su iz 19 nacionalnih društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, koja imaju dugu tradiciju rada sa izbjeglicama, raseljenim licima, tražiocima azila i migrantima.

Perco sastanak okt 2018

Tokom sastanka govorilo o ksenofobiji, rasizmu, humanitarnoj diplomatiji i socijalnoj inkluziji, kao prioritetima u narednom periodu ne samo za organizacije Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca, nego i za ostale organizacije civilnog društva, ali prevashodno vlade.

Učesnici sastanka su imali priliku da posjete Društveni centar kojim upravlja Crveni polumjesec Turske, kao i izbjeglički kamp na granici sa Sirijom, u kojem boravi na desetine hiljada izbjeglica, kao i da se upoznaju sa aktivnostima organizacije Crvenog polumjeseca, ali i svih ostalih relevantnih aktera na polju smještaja, zbrinjavanja, obrazovanja i sl.