Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Crveni krst Crne Gore postao član PERCO mreže

Crveni krst Crne Gore je 25. oktobra 2018. godine, na godišnjem sastanku u Gaziantepu u Turskoj, postao član PERCO mreže (Platforma evropskih nacionalnih društava Crvenog krsta za izbjeglice, tražioce azila i migrante).

Mreža je formirana 1997. godine u Kopenhagenu, a cilj njenog rada je jačanje uloge nacionalnih društava u oblasti zastupanja prava, jačanje kapaciteta, promocija aktivnosti u cilju borbe protiv rasizma, ksenofobije i socijalne isključenosti.

 Članovu mreže su iz 19 nacionalnih društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, koja imaju dugu tradiciju rada sa izbjeglicama, raseljenim licima, tražiocima azila i migrantima.

Perco sastanak okt 2018

Tokom sastanka govorilo o ksenofobiji, rasizmu, humanitarnoj diplomatiji i socijalnoj inkluziji, kao prioritetima u narednom periodu ne samo za organizacije Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca, nego i za ostale organizacije civilnog društva, ali prevashodno vlade.

Učesnici sastanka su imali priliku da posjete Društveni centar kojim upravlja Crveni polumjesec Turske, kao i izbjeglički kamp na granici sa Sirijom, u kojem boravi na desetine hiljada izbjeglica, kao i da se upoznaju sa aktivnostima organizacije Crvenog polumjeseca, ali i svih ostalih relevantnih aktera na polju smještaja, zbrinjavanja, obrazovanja i sl.