Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Crveni krst Crne Gore pomaže u ublažavanju posljedica poplava

Crveni krst Crne Gore je, u sklopu svog mandata i internih kapaciteta i komunikacije sa nadležnim organima, od samog početka nastajanja ozbiljne situacije vezane za poplave u Crnoj Gori, bio dio sistema zaštite i spašavanja ugroženih područja.

 

Na lokalnom nivou, predstavnici opštinskih organizacija Crvenog krsta su uključeni u lokalne krizne štabove, koji se bave praćenjem situacije na terenu, procjenom posljedica i koordinacijom.

 

Na nacionalnom nivo, sektor za djelovanje u nesrećama Crvenog krsta Crne Gore je u stalnoj komunikaciji sa Sektorom za vanredne situacije i civilnu bezbjednost, koji koordinira kompletnom operacijom. Takođe, Crveni krst Crne Gore je već uputio na ugrožena područja određenu količinu kišnih kabanica i gumenih čizama, kao prvi odgovor na aktuelnu situaciju. Ostvarena je komunikacija i sa Pokretom Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, gdje redovno informišemo Međunarodnu federaciju društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca o situaciji na terenu.

 

Crveni krst Crne Gore će, u slučaju potrebe, aplicirati kod Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca za podršku iz Fonda za hitnu pomoć u nesrećama.