Претрага
Close this search box.
Crveni krst Crne Gore otvorio žiro račun za pomoć izbjeglicama iz Sirije

Crveni krst Crne Gore je otvorio žiro račun za pomoć izbjeglicama iz Sirije. Svi koji su zainteresovani da daju doprinos, mogu vršiti uplate na žiro račun 520-5188-31, kod Hipotekarne banke.


Pet godina nasilja je donijelo smrt i uništenje Siriji. Milioni ljudi su bili primorani da napuste svoje domove ili svoju zemlju. Mnogi od njih su i djeca. Međunarodni komitet Crvenog krsta je od početka pružao pomoć Sirijcima u hrani, zdravstvenim uslugama i psiho-socijalnoj podršci, koji su im spasavali živote. Zahvaljujući zajedničkim naporima sa Crvenim polumjesecom Sirije, čiji je veliki broj volontera i zaposlenih, takođe, izgubio živote u ovim akcijama, pomagali su ljudima u oblastima do kojih druge humanitarne organizacije nisu mogle da stignu. Nivo krize je veći od svega sa čime se Komitet suočio u posljednjih 15 godina i zato pozivaju sve da daju svoju podršku u odgovoru na ovu humanitarnu katastrofu, jer je „posljednji momenat da se spasu životi“.

Međunarodni komitet Crvenog krsta i Crveni polumjesec Sirije su u posebno važnoj misiji ovih dana, jer je u toku evakuacija stanovnika Alepa, koja može trajati danima, a u koju je uključeno više od 100 humanitarnih radnika. Do sada je evakuisano oko 3000 civila, a izbavljeno je više od 40 ranjenih, uključujući i djecu.

„Humanitarni prostor se mora održati otvorenim, kako bi se operacija nastavila. Ovo je pozitivan početak, ali još mnogo mora da se uradi. Potrebe su ogromne. Vremena je malo i zato pozivamo sve strane da pokažu kontinuiranu volju, kako bismo pomogli svima koji su ugroženi“, rekao je regionalni direktor Međunarodnog komiteta Crvenog krsta za Bliski istok, Robert Mardini.

Crveni krst Crne Gore je pokretanjem akcije prikupljanja pomoći želio da pruži svoj doprinos u odgovoru na potrebe ugroženih stanovnika Alepa i Sirije, kao i da da mogućnost stanovnicima Crne Gore koji saosjećaju sa njima, da iskažu svoju solidarnost. Sva prikupljena pomoć će biti proslijeđena Međunarodnom komitetu Crvenog krsta, koji ima aktivnu i važnu ulogu u humanitarnom djelovanju u Siriji.

Kako se ova akcija dešava i u periodu obilježavanja Međunarodnog dana migranata, 18. decembra, koristimo ovu priliku da podsjetimo javnost na činjenicu da su i migranti ljudi, čija osnovna ljudska prava moraju biti zagarantovana i poštovana u svakom trenutku, pa i na njihovom putu do boljeg života. U tom smislu pozivamo sve strane uključene u pružanje podrške migrantima da zajednički radimo na zaštiti humanosti.