Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Crveni krst Crne Gore koordinator projekta personalne asistencije za osobe sa invaliditetom

Crveni krst Crne Gore je od 1. marta koordinator projekta personalne asistencije za osobe sa invaliditetom, koji je pokrenuo Glavni grad Podgorica, a za koji je izdvojeno 25000 eura.

Naša organizacija je u procesu pripreme za početak projekta intenzivno sarađivala sa Sekretarijatom za rad, mlade i socijalno staranje, sa kojim je i potpisan Protokol o saradnji. Uspostavljena je saradnja i sa nevladinim organizacijama koje u okviru svog djelovanja pružaju podršku osobama sa invaliditetom, a koje su članovi Savjeta za pitanja lica sa invaliditetom Skupštine Glavnog grada. To su: Organizacija slijepih, Udruženje paraplegičara, Organizacija gluvih i nagluvih i Udruženje mladih sa hendikepom. Obzirom da se radi o pilot projektu, saradnja sa ovim organizacijama je pomogla da se dobiju relevantne informacije o potrebama lica sa invaliditetom, kao i specifičnostima pojedinačnih kategorija ovih lica. Organizacije su pomogle i da se odaberu korisnici servisa podrške, a kasnije i asistenti, uz sugestiju samih korisnika.

OSI 1

Početna ideja je bila da se za iznos od 25.000 angažuje pet asistenata za pet korisnika na period od deset mjeseci, koliko je predviđeno da traje ovaj pilot projekat. Kroz komunikaciju sa udruženjima odlučeno je da Oganizacija gluvih i nagluvih, zbog specifičnih potreba, angažuje dva asistenta koji poznaju znakovni jezik gluvih i koji, uz tehničku podršku koju je obezbijedila Telenor fondacija, mogu pružiti podršku većem broju svojih korisnika. Zbog toga je za sada angažovano šest asistenata na projektu, čime je obuhvaćen veći broj korisnika od inicijalno predviđenih.

Projekat je tehnički podržala Telenor fondacija, a Crveni krst Crne Gore i ovim putem poziva ostale privredne subjekte da podrže ovu i ostale društveno odgovorne inicijative.

OSI 2

Glavni grad je, povodom početka projekta, organizovao 13. marta press konferenciju, na kojoj su govorili zamjenik gradonačelnik Boris Mugoša; sekretar Sekretarijata za rad, mlade i socijalno staranje Ivan Terzić; generalna sekretarka Crvenog krsta Crne Gore Jelena Dubak i predstavnica NVO koje su partneri u realizaciji navedenog projekta Anđela Radovanović.