Претрага
Close this search box.
Crveni krst Crne Gore i Sekretarijat za socijalno staranje potpisali protokol o saradnji

U Podgorici nastavljen servis personalne asistencije za osoba sa invaliditetom

Generalna sekretarka Crvenog krsta Crne Gore Jelena Dubak i vršilac dužnosti sekretara za socijalno staranje Glavnog grada Podgorica Ivan Terzić potpisali su Protokol  o saradnji  u oblasti socijalne zaštite, kojim se konkretizuju zajedničke aktivnosti na pružanju usluga podrške za život u zajednici, usmjerene na poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom, kroz projekat ,,Servis personalne asistencije za osobe sa invaliditetom“.

Za ovaj servis Sekretarijat za socijalno staranje opredijelio je 35.000 eura iz budžeta za 2019. godinu, što je 10.000 eura više nego prošle godine.

Potpisivanje protokola

Protokol predstavlja nastavak saradnje, započete u 2018. godini, koja je ostvarena kroz uspješnu implementaciju „Servisa personalne asistencije za osobe sa invaliditetom“, u trajanju od 1. marta do 31. decembra 2018. godine. Tokom tog perioda su prikupljena iskustva značajna za kvalitetan nastavak projekta.

Cilj Protokola je da konsoliduje i razvije odnose i saradnju  Sekretarijata i organizacije Crvenog krsta, koja ima ulogu organizacije za pomoć državi na humanitarnom planu, uz uključenost drugih organizacija civilnog društva koje djeluju u oblasti pružanja podrške osobama sa invaliditetom, kako bi se na taj način unaprijedio položaj osoba sa invaliditetom. Tako je nastavljena saradnja, započeta u pilot fazi projekta, sa nevladinim organizacijama i udruženjima koja su prepoznata u radu iz oblasti zaštite osoba sa invaliditetom: Organizacija slijepih, Udruženje paraplegičara Podgorica, Organizacija gluvih i nagluvih, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore. Ove organizacije su dale svoj doprinos u odabiru korsinika servisa, a na osnovu toga i u odabiru personalnih asistenata i biće aktivno uključene u ostale projektne zadatke.

Na osnovu potpisanog Protokola, Sekretarijat za socijalno staranje finansira troškove radnog angažovanja šest personalnih asistenata, od čega četiri sa punim radnim vremenom i dva sa polovinom radnog vremena. Obaveze Crvenog krsta se odnose na radno angažovanje personalnih asistentata i koordinaciju ukupnim projektnim aktivnostima. I Telenor fondacija je nastavila da pruža podršku projektu, kroz ustupanje na korišćenje telefona za dva personalna asistenta Organizacije gluvih i nagluvih, koji su potrebni za komunikaciju i realizaciju servisa za članove njihovog udruženja.

U Sekretarijatu i Crvenom krstu se nadaju da će i ova projekta faza biti uspješna i da će, kroz realizovane servise podrške, kvalitet života osova sa invaliditetom u Podgorici biti poboljšan.