Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Crveni krst Crne Gore aktivan u pružanje pomoći migrantima, tražiocima azila i licima sa međunarodnom i subsidijarnom zaštitom

Od početka godine podršku dobilo preko 5000 lica

Crveni krst Crne Gore, u okviru svog humanitarnog mandata, od 2015. godine aktivno pruža različite vidove pomoći i podrške migrantima, tražiocima azila i licima sa međunarodnom i subsidijarnom zaštitom. 

 Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije, od početka godine do danas je registrovan 7661 stranac koji je izrazio namjeru za traženjem međunarodne zaštite u Crnoj Gori. Dosadašnji trendovi su pokazali da je najveći broj ovih lica u tranzitu. Međutim, bez obzira na to, ova lica na svom putu ka boljoj i bezbjednijoj budućnosti prolaze kroz puno rizičnih i stresnih situacija i podrška je neophodna, naročito kada su u pitanju ranjive kategorije (djeca, žene, starija lica…). 

1

Asistencije i usluge koje Crveni krst Crne Gore pruža korisnicima se odnose na distribuciju humanitarne pomoći (hrana, higijenski setovi, setovi prve pomoći i polovna garderoba i obuća); pomoć u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu (zakazivanje pregleda kod ljekara, prevoz korisnika na pregled, usluga prevođenja prilikom pregleda, nabavka lijekova propisanih od strane ljekara); preventivno-edukativne radionice (prva pomoć, promocija higijene, borba protiv trgovine ljudima, uspostavljanje porodičnih veza, pomoć prilikom izrade domaćih zadataka, kursevi jezika…); pomoć u ostvarivanju prava na obrazovanje (upis djece u škole, uspostavljanje komunikacije između roditelja i škole i sl); podršku procesu zapošljavanja (asistencija/prevođenje na sastancima sa savjetnicima sa Zavoda za zapošljavanje, potencijalnim poslodavcima itd); psiho-socijalna podršku prilikom redovnih posjeta i drugo. Pomenute aktivnosti se sprovode uz podršku brojnih donatora, a u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i nadležnim direkcijama za smještaj ili integraciju ovih lica, kao i sa Upravom policije. 

First aid

Tim koji je stalno angažovan, u okviru projekta koji se implementira uz podršku UNHCR-a, čine: 2 socijalna radnika, 2 prevodioca arapskog jezika, 2 terenska radnika, 1 psiholog i 10 aktivnih volontera, a prisutna je i stalna podrška stručnih službi Crvenog krsta Crne Gore. Oni svakog dana pružaju psiho-socijalnu podršku i pomoć u ostvarivanju zdravstvene zaštite, a pored toga posebne aktivnosti se sprovode i u cilju integracije ove ciljne grupe, kako za tražioce međunarodne zaštite koji su smješteni u nekom od prihvatnih centara ili u privatnom smještaju, tako i za lica koja su dobila dozvolu boravka u Crnoj Gori (status izbjeglice ili lica sa međunarodnom zaštitom).  Uz to se sprovode aktivnosti u cilju pomoći licima koja nijesu još uvijek ušla u sistem azila – informisanje migranata o sistemu azila u Crnoj Gori, asistencija Graničnoj policiji u komunikaciji sa migrantima i slično“, pojašnjeno je iz Crvenog krsta Crne Gore. 

Crveni krst Crne Gore, uz podršku ostalih donatora obezbjeđuje ovim licima humanitarnu podršku. Od početka godine, uz pomoć malih nacionalnih društava Crvenog krsta (Luksemburg, Island, Lihtenštajn, Monako i San Marino), Italijanskog Crvenog krsta, Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, kao i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, Crveni krst Crne Gore je obezbijedio sredstva za nabavku paketa hrane, higijene, setova prve pomoći, organizovanja edukativno-preventivnih radionica, naročito u oblasti sprječavanja trgovine ljudima, promocije higijene i sprječavanja zaraznih bolesti, što je od velikog značaja, imajući u vidu duga putovanja kojima su ova lica izložena.

Spuz volonteri4

Crveni krst Crne Gore svoje ovogodišnje rezultate sumira na sljedeći način: „Naša organizacija je kroz različite projekte, od januara 2019. godine pa sve do danas, pružila podršku za preko 5000 korisnika – tražilaca azila/osoba u integraciji na brojne načine.  Humanitarnu pomoć (paket hrane, higijene ili set prve pomoći) je dobilo 4650 lica, dok je 436 lica dobilo lijekove. Ovim licima je od velikog značaja pružanje psiho-socijalne podrške, koju je dobilo njih 2 431, a direktnu pomoć psihologa 681 lice. Kako se na putu do boljeg života članovi porodica često razdvoje, za 979 lica smo omogućili uspostavljanja porodičnog kontakta. Medicinsku asistenciju je dobili 247 lica. Ovu se neki od ključnih rezultata našeg djelovanja samo u ovoj godini, a naša organizacija svakodnevno sprovodi brojne aktivnosti kako bi ovim licama pružila što kvalitetniju podršku. Svakako ćemo se truditi da i u narednom periodu nastavimo sa predanim radom i ispunavanjem naše humanitarne misije“.