Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Borba protiv trgovine ljudima

Crveni krst Crne Gore radi na projektu  Borba protiv trgovine ljudima. Projekat se realizuje na godišnjem nivou, a sredstva su obezbijeđena od strane Crvenog krsta Crne Gore.

Trgovina ljudima, kao moderni oblik ropstva, predstavlja, po obimu, treći problem u svijetu i zato se i aktivnosti na ovom programu intenziviraju. Cilj programa je podizanje svijesti kod opšte populacije o tome što je trgovine ljudima i koje rizike sa sobom nosi. Crveni krst Crne Gore radi na preventivno-edukativnim  aktivnostima, kao i pružanju psiho-socijalne i  materijalne pomoći žrtvama trgovine ljudima u skladu sa mogućnostima. Posebna pažnja posvećena je ženama i djeci, kao najugroženijim kategorijama. Bitno je napomenuti da su mnogi oblici trgovine ljudima: prinudni rad, rani i ugovoreni brakovi, prinudno prosjačenje, lažni brakovi radi usvajanja, prinuda na vršenje krivičnih djela i trgovina organima, doveli do toga da se i druge kategoriji nađu na margini: radno sposobni muškarci, djeca bez pratnje, Romi, migranti, tražioci azila.

AT

 Crveni krst Crne Gore realizuje seminare, jednodnevne obuke, prezentacije u školama, obilježava bitne datume: 18. oktobar – Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima i 30. jul -Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima i štampa edukativno-promotivni materijal, učestvuje na domaćim i međunarodnim sastancima, širi informacije o ovom pojmu, kao i o mjerama opreza putem medija.

Jedinstvo programa ogleda se u saradnji sa opštinskim organizacijama, kao i nacionalnim društvima u regionu i šire. Ovu činjenicu potkrepljuje postojanje Anti-trafiking regionalne mreže nacionalnih društava koja predlaže  aktivnosti i lobira za nacionalna društva-članice mreže.

Saradnici u Crvenom krstu Crne Gore rade na osmišljavanju programa za mlade koji se tiče identifikacije žrtava, kao i unaprjeđenju promotivnog materijala i  programa rada.