Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

Bolji smo zajedno: saradnja sa lokalnim partnerima na izgradnji otpornosti na poplave

Mjerenje otpornosti zajednice na poplave (FRMC) obezbjeđuje holistički i sistematski prikaz snage i nedostataka zajednice u odnosu na otpornost na poplave. Rad sa partnerima je ključan kako bi se targetirali tazličiti aspekti izgradnje otpornosti na poplave. Stoga je Crveni krst Crne Gore, u partnerstvu sa Opštinom u okviru Glavnog grada – Golubovci radio na infrastrukturnom projektu podrške za naselje Ponari i susjedna naselja.

Jonathan Ulrich, Saradnik na programu Otpornost na poplave, Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca

Nataša Uskoković, Međunarodna saradnja, Crveni krst Crne Gore

Francisco Ianni, Viši saradnik za program Otpornost na poplave, Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca

Slika 1: Ključni rezultati za finansijski, ljudski, prirodni, fizički I socijalni kapital alatke za mjerenje otpornosti zajednice na poplave (FRMC) za Ponare. Credit: Crveni krst Crne Gore

Kompleksna slika otpornosti na poplave

FRMC je otkrio kompleksnu sliku otpornosti na poplave Ponara, zajedno sa snagama i slabostima u ljudskom, socijalnom, finansijskom, fizičkom i prirodnom kapitalu. Na primjer, analiza je pokazala jake strane u oblastima evakuacije i znanju o bezbjednosti, svijesti o izloženosti poplavama, pristupu zdravstvenim uslugama tokom poplava ili bezbjednosti zajednice. Ipak, Crveni krst Crne Gore i partneri su takođe pronašli kritične tačke izgradnje otpornosti na poplave u obalstima kao što su znanje o zaštiti imovine, znanje iz prve pomoći, učešće zajednice u aktivnostima vezanim za poplave, sistem ranog upozorenja ili zaštita od poplava većih razmjera.

Slika 2: Tim za izgradnju otpornosti na poplave predstavlja rezultate FRMC-a lokalnim vlastima. Credit: Crveni krst Crne Gore

Zaštita od poplava većih razmjera je posebno identifikovana kao jedna od važnih oblasti intervencije kroz lokalni plan za zaštitu od poplava i intervjue sa ključnim sagovornicima. Iako različite infrastrukturne mjere za zaštitu od poplava postoje u Ponarima i susjednim zajednicama, one samo djelimično pružaju zaštitu. Plan navodi nekoliko strukturalnih i nestrukturalnih mjera za povećanje otpornosti zajednice na poplave, uključujući i izgradnju ili rekonstrukciju brana, nasipa ili čišćenje kanala.

Istovremeno, jasno je da samo kombinacija komplementarnih strukturalnih i nestrukturalnih mjera daje najbolje rezultate. Upravo zbog ovoga je bilo veoma važno analizirati sva postojeća dokumenta usvojena na nacionalnom i lokalnom nivou, analizirati rezultate FRMC-a i kosnultovati zajednicu i druge zainteresovane strane kako bi se našla najbolja moguća rješenja, imajući u vidu postojeće resurse i kapacitete.

Snaga Crvenog krsta je u izgradnji ljudskog i socijalnog kapitala

Crveni krst Crne Gore posjeduje godine iskustva u humanitarnom djelovanju i radu sa zajednicama u oblasti ljudskog i socijalnog kapitala. Ovo iskustvo nam koristi u radu na nekim kritičnim oblastima koje smo identifikovali kroz FRMC: na primjer, kroz obuke za prvu pomoć i dijeljenje znanja o smanjenju rizika od katastrofa sa zajednicom, želimo da poboljšamo kapacitete članova zajednice da se pripreme i odgovore na poplave i druge katastrofe.

Slika 3: Širenje znanja o smanjenju rizika od katastrofa u školama prije Covid 19. Credits: Crveni krst Crne Gore

Ove aktivnosti pomažu izgradnji i ljudskog i socijalnog kapitala. Okupljanje ljudi takođe služi i za podsticanje kohezije u zajednici i dijaloga o dugoročnoj otpornosti zajednice. Slično tome, a poučeni iskustvom, podstičemo što veće učešće članova zajednice u aktivnostima vezanim za poplave i donošenje odluka. Kada se poboljša situacija u odnnosu na Covid 19 i kada bude bezbjedno, nastavićemo sa našim aktivnostima koje uključuju direktan rad sa žiteljima zajednice.

Zajedničkim snagama sa releventnim partnerima do tehničke ekspertize i resursa

Za ostale oblasti intervencije, na primjer vezane za infrastrukturne projekte, sarađujemo sa relevantnim partnerima koji mogu da obezbijede komplementarnu tehničku ekspertizu i resurse. Od samog početka realizacije programa otpornosti na poplave, blisko smo sarađivali sa lokalnim vlastima Opštine u okviru Glavnig grada Golubovci kako bismo odabrali zajednice gdje će se realizovati projekat, kreirali projektni plan i koordinirali implementaciju FRMC-a. Rezultati FRMC-a su detaljno predstavljeni predstavnicima lokalnih vlasti i zajednice.

Ovakav angažman, uz zajednički interes svih partnera i potpunu transparentnost tokom projekta, omogućio je efikasnu saradnju i odnos povjerenja sa lokalnim vlastima. Upravo smo na taj način uvjerili Opštinu da obezbijedi tehničku i finansijsku podršku za popravku brane u Ponarima. Opština je obezbijedila direktnu finansijsku podršku za projekat ali i pripremila projektnu dokumentaciju i angažovala nadzorni organ za kontrolu kvaliteta i procjenu rizika, uz administrativne poslove – kao na primjer dobijanje odobrenja za rad od Uprave za vode.

“Kao rezultat tradicionalno dobrih odnosa sa Crvenim krstom Crne Gore, i uprkos brojnim izazovima nastalim kao rezultat epidemiološke situacije, bili smo u mogućnosti da rekonstruišemo branu što je povećalo njenu zaštitnu funkciju i umanjilo ranjivost lokalne zajednice. Iz ovog razloga, zahvalni smo Crvenom krstu Crne Gore i Ciriškoj Alijansi za izgradnju otpornosti na poplave što su odlučili da podrže i osnaže lokalne zajednice ugrožene od poplava u našoj opštini” – Tanja Stajovic, predsjednica opštine u okviru Glavnog grada –  Golubovci.

Sanacija brane za zaštitu od štetnog dejstva voda

Ovaj 380 metara dugačak zid koji štiti Ponare je sagrađen 1953. godine kako bi spriječio štetno dejstvo visokog nivoa Morače. Nakon nezapamćenih poplava iz 2010. godine, zid je bio oštećen i nije više imao svoju zaštitnu funkciju. Sanacija brane je bila hitno potrebna ali nikada nije realizovana zbog nedostatka opštinskih sredstava i drugih prioriteta.

Istovremeno, zbog promjena u klimi, infrastruktura koje je možda bila adekvatna u prošlosti nije više takva za buduća vremena. Dok se očekuje da klima u Crnoj Gori bude sve toplija i suvlja, Vlada Crne Gore takođe očekuje “da će klimatske promjene povećati učestalost i ozbiljnost ekstremnih vremenskih događaja; pored suša i šumskih požara, očekuju se, između ostalog, poplave i oluje.”

Imajući ovo u vidu, mi nijesmo samo sanirali branu da bi je vratili u pređašnje stanje već je podigli i ojačali kako bi izdržala čak i veće poplave u budućnosti. Ova sanirana brana će zaštititi živote, imovinu, kulturna dobra kao što su crkva, ne samo u Ponarima već i u susjednoj zajednici Žabljak Crnojevića.

Bolji smo zajedno

Završetak konstrukcije u martu 2021. je naišao na veoma dobar prijem među žiteljima Ponara. Prema njihovom mišljenju, sanacija brane će značajno poboljšati njihovu otpornost na poplave. Zvaničnici lokalne vlasti su takođe veoma zadovoljni rezultatima i ponovos su iskazali volju da realizuju slične projekte sa nama.

“Veoma sam zadovoljan što je brana konačno sanirana, naročito što je viša na određenim mjestima jer će to imati velikog uticaja na zaštitu zajednice od budućih poplava.” – Mujo Kavarić iz Ponara

Ovaj projekat pokazuje kako se može postići više kad se zajednički radi. On će služiti kao dobar primjer za slične projekte u drugim zajednicama ranjivim na poplave u Opštini. Saradnjom sa lokalnim vlastima i korišćenjem njihove ekspertize i dodatnih resursa, udružujemo naše snage u oblasti ljudskog i socijalnog kapitala kako bismo učinili više dobra za zajednice. Stoga ćemo nastaviti sa ovim pristupom u narednim godinama realizacije projekta za izgradnju otpornosti na poplave.

Slika 4: Lokacija brane u Ponarima. Credit: Uprava za katastar i državnu imovinu Crne Gore.

 Ovaj članak je originalno objavljen na Portalu za otpornost na poplave Ciriške alijanse za otpornost na poplave – Flood Resilience Portal of the Zurich Flood Resilience Alliance. Molimo vas pogledajte originalnu priču ovdje: 

Better together: Working with local partners to build flood resilient infrastructure in Montenegro – Flood Resilience Portal

Za više informacija o radu Crvenog krsta Crne Gore pogledajte našu stranu country page ili brošuru country brief .