Претрага
Close this search box.

Humanost

Nepristrasnost

Neutralnost

Nezavisnost

Dobrovoljnost

Jedinstvo

Univerzalnost

”Bezbjedniji pristup” za volontere Crvenog krsta Crne Gore

Seminar “Bezbjedniji pristup”, u organizaciji Crvenog krsta Crne Gore, a u saradnji sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta,  održan je 14. i 15. jula  o.g. u Domu solidarnosti u Sutomoru. Na seminaru je učestvovalo 19 volontera iz više opštinskih organizacija Crvenog krsta.

Tema „Bezbjedniji pristup” odnosi se na spremnost nacionalnog društva da obezbijedi sigurnost u radu svojim zaposlenima i volonterima u eventualnim nemirima ili oružanim sukobima. U skladu sa mandatom Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, neophodo je  raditi na  obezbjeđivanju sigurnih uslova za rad i osnaživanju društva da prepozna Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, odnosno njegove komponente kao nosioce vodećih uloga u vanrednim situacijama,  a  pogotovo je taj rad intenziviran na područjima gdje nacionalno društvo preuzima  vodeću ulogu Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Predstavnica MKCK-a,  Jelica Bogdanović, uputila je sve prisutne u to što je bezbjedniji pristup, što je to humanitarni pristup u toku nemira i oružanih sukoba, bezbjedniji pristup u elementarnim nepogodama, u sadržinu Seviljskog sporazuma i rezolucije 7, u osnove Međunarodnog humanitarnog prava,  u procjenu  rizika i, konačno, primjenu  bezbjednijeg pristupa.

Drugog dana seminara bilo je riječi o širenju znanja o Crvenom krstu: istorijatu, aktivnostima, komponentama Pokreta. Ovu temu, kao i kratak video materijal, osmislio je i predstavio volonter Opštinske organizacije Crvenog krsta Rožaje, uz pomoć  drugih volontera iste organizacije.

Nezaobilazna tema, kada je sigurniji pristup u pitanju, je znak Crvenog krsta, koji je predstavila Marija Dedić, koordinatorka programa Difuzija u CKCG-u.

Na seminaru je ocijenjeno da ova tema predstavlja i temu budućnosti, a uloga nacionalnih društava će biti sve veća, kao rezultat povlačenja Međunarodnog komiteta Crvenog krsta sa određenih teritorija.

Razne vrste nemira su česta pojava u svijetu, a klimatske promjene donose potrebu da se pripremi i djeluje u vanrednim situacijama.