Search
Close this search box.

Humanity

Impartiality

Neutrality

Independence

Voluntary service

Unity

Universality

RED CROSS MONTENEGRO
Street Jovana Tomaševića 6
81 000 Podgorica, Crna Gora
Phone: +382 20 241 819
Fax: +382 20 241 613
E-mail: ckcg@t-com.me

HOUSE OF SOLIDARITY – SUTOMORE
Phone: +382 30 373 608
Fax: +382 30 373 124
E-mail: ck-sutomore@t-com.me

LOCAL RED CROSS BRANCHES

 • Andrijevica – Branka Đeletića bb, 051/230-800, ckrstandrijevica@gmail.com
 • Bar – Bulevar Revolucije bb, 030/315-444, ck-bar@t-com.me
 • Bijelo Polje – Ul. Šukrije Međedovića, 050/431-835, ckbijelopolje@t-com.me
 • Budva – Trg Sunca bb, 033/455-457, ckbudva@t-com.me
 • Berane – Svetog Save bb, 051/235-049, ckberane@t-com.me
 • Cetinje – Trg Crvenog krsta bb,040/231-702, ockpcetinje@t-com.me
 • Danilovgrad – Trg 9. decembra bb, 020/811-461, 020/812-792, ckdanilovgrad@t-com.me
 • Herceg Novi – Jovana Bjelice 4, 031/327-320, oockhnovi@t-com.me
 • Kolašin – Dunje Đokić bb, ckkolasin@gmail.com
 • Kotor – Škaljari bb, 032/325-483, crvenikrstkotor@t-com.me
 • Mojkovac – Ul. Mališe Damjanovića bb, 050/472-150, ckmojkovac@t-com.me
 • Nikšić – 13. juli bb, 040/213-601, 040/213-635, ckniksic@t-com.me
 • Plav – Plav bb, 051/252-773, ck_plav@live.com
 • Plužine – Baja Pivljanina 9, 040/271-228, ck_pluzine@t-com.me
 • Pljevlja – Ul. Treće sandžačke bb, 052/300-277, ckpljevlja@t-com.me
 • Podgorica – Ul. Bratstva i jedinstva 17, 020/633-602, ckpodgorica1@t-com.me
 • Rožaje – Maršala Tita 21, 051/271-410
 • Tivat – Seljanovo bb, 032/684-555, cktivat@t-com.me
 • Ulcinj – Đura Đakonovića bb, 030/412-394
 • Žabljak – Trg narodnih heroja bb, 052-361-214, ckzabljak@t-com.me
 • Šavnik – Šavnik bb, cksavnik@t-com.me