Crveni Krst

Principi

 

Organizacija

Organizaciona struktura

Crveni krst Crne Gore je jedinstvena, nezavisna i dobrovoljna humanitarna organizacija koja djeluje na teritoriji Crne Gore, kao jedino priznato nacionalno društvo Crvenog krsta u državi.

Crveni krst Crne Gore čine organizacije Crvenog krsta na nivou opština, ukupno 23 organizacije, sa svojstvom pravnog lica - devetnaest opštinskih organizacija Crvenog krsta; Crveni krst Glavnog grada; Crveni krst Prijestonice i dvije gradske organizacije Crvenog krsta.
Statutom Crvenog krsta Crne Gore i statutima organizacija u sastavu, utvrđuje se djelokrug i način rada, način organizovanja ; članstvo i druga pitanja od značaja za  rad Crvenog krsta.

Članstvo u Crvenom krstu je dobrovoljno i Crveni krst je otvoren za članstvo i volontere bez razlike u pogledu porijekla, jezika, rase, nacionalnosti, godina, pola, vjerskog ili političkog opredjeljenja.
Član Crvenog krsta može biti svako lice koje prihvata statut organizacije; principe i misiju Međunarodnog  pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i koje redovno plaća  članarinu.
Članstvo Crvenog krsta čine: volonteri; pomažući i članovi; donator i počasni članovi; donatori i počasni članovi.

Organi upravljanja u Crvenom krstu Crne Gore i njegovim sastavnim djelovima su: Skupština; Upravni odbor i Odbor za finansijska pitanja.
Funkcija predsjednika Crvenog krsta je volonterska.

Radom Crvenog krsta Crne Gore  rukovodi generalni sekretar.

Organi upravljanja Crvenog krsta formiraju stalna ili privremena radna tijela za koordinaciju i realizaciju programskih aktivnosti; komisije; koordinacioni odbori; savjeti.
Stručne, administrativne,  tehničke i druge poslove za potrebe organa i radnih tijela Crvenog krsta Crne Gore obavlja Sekretarijat. Sekretarijat sačinjavaju dvije organizacione cjeline: Služba za programske zadatke, opšte i finansijsko –materijalne poslove , u sjedištu  i Služba Doma solidarnosti u Sutomoru.
Poslove Sekretarijata trenutno obavljaju 22 zaposlena, a radom Sekretarijata rukovodi generalni sekretar  Crvenog krsta Crne Gore.

U obavljanje programskih zadataka uključeni su volonteri organizacije.

Pravni položaj organizacije Crvenog krsta Crne Gore uređen je Zakonom o Crvenom krstu Crne Gore („Sl.list RCG“ br.28/06).

Crveni krst je nezavisna  i dorovoljna humanitarna organizacija koja djeluje na osnovu principa i Misije Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca; uživa posebnu zaštitu i pomoć države Crne Gore i obavlja  poslove od javnog interesa koji mu se povjere.

U obavljanju poslova od javnog interesa Crveni krst ima položaj organizacije koja pomaže državnim organima.

Mapa opštinskih organizacija

Alternative flash content

Requirements

POMOZI SEBI I DRUGIMA!

aplikacija

Kalendar događaja

« July 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Dom solidarnosti

  • Dom solidarnosti Sutomore Dom solidarnosti, najveća „kuća solidarnosti" u našoj zemlji, nalazi se u Sutomoru, na jugu crnogorskog primorja, na obali mora.
HomeO namaOrganizacija Top of Page