Crveni Krst

Prevencija HIV/AIDS-a i tuberkuloze

Crveni krst Crne Gore, kao izvršni partner UNHCR-a, na kampu Konik, u zbrinjavanju RAE populacije i obezbjeđivanju što kvalitetnijeg života za njih, radi na prevenciji HIV transmisije medju pomenutom populacijom. Podrška i saradnja drugih medjunarodnih organizacija u Crnoj Gori sa Crvenim krstom, takođe je prisutna.


Ciljevi programa su:

  • Edukacija i stvaranje stručnog kadra u Crvenom krstu Crne Gore za implementiranje aktivnosti na polju prevencije HIV/AIDS-a,
  • Umrežavanje i jačanje saradnje sa institucijama i organizac ijama u zemlji, kao i sa strukturama Pokreta koje tretiraju ovaj problem,
  • Redukcija stigme i diskriminacije kada su u pitanju osobe z aražene HIV-om,
  • Podizanje svijesti  i širenje znanja medju stanovništvom po pitanju  HIV/AIDS-a.

Postignuti rezultati u okviru Programa prevencije HIV/AIDS-a su:

  • Predstavnici Crvenog krsta Crne Gore su do sada bili učesnici mnogih seminara i akcija koje su se organizovale na temu HIV/AIDS-a. Isto tako, tradicionalno se 1. decembra obilježava Svjetski dan borbe protiv AIDS-a, kada opštinske organizacije Crvenog krsta Crne Gore sprovode različite aktivnosti na ovu temu (dijeljenje informativnog materijala, organizovanje edukativnih tribina, prikazivanje perfromansa,...),
  • Ostvarena je saradnja sa državnim institucijama, kao što su Ministarstvo zdravlja, rada i socijalnog staranja, Institut za javno zdravlje, a što je rezultiralo direktnim članstvom u Republičko koordinirajuće tijelo, koje obezbjeđuje mogućnost apliciranja za sredstva Globalnog fonda za HIV/AIDS
  • Realizovani su projekti koji tretiraju prevenciju polno prenosivih bolesti- HIV-AIDS-a,
  • Odštampan je propagandni materijal.

Crveni krst Crne Gore je član ERNA-e (Mreža evropskih društava Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca o HIV/AIDS-u i tuberkulozi).
Na polju prevencije tuberkuloze, Crveni krst Crne Gore organizuje edukativna predavanja, tribine, kao i dijeljenje promotivnog materijala, kako bi se šira javnost bliže upoznala sa ovom bolešću – njenim uzrocima, simptomima, načinima prenosa, liječenja, kao i načinima zaštite.

 

Jedna od manifestacija Crvenog krsta Crne Gore jeste i Nedjelja borbe protiv tuberkuloze, od 14 – 21. septembra, kada su aktivnosti na ovom polju najintenzivnije u opštinskim organizacijama Crvenog krsta.

 


Mapa opštinskih organizacija

Alternative flash content

Requirements

POMOZI SEBI I DRUGIMA!

aplikacija

Kalendar događaja

« June 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Dom solidarnosti

  • Dom solidarnosti Sutomore Dom solidarnosti, najveća „kuća solidarnosti" u našoj zemlji, nalazi se u Sutomoru, na jugu crnogorskog primorja, na obali mora.
HomeDjelatnostiZdravstvena djelatnostPrevencija HIV/AIDS-a i TB Top of Page