Crveni Krst

Briga o starima


Kao odraz realne potrebe za pojačanu brigu o starima, cilj programa je ublažavanje problema , smanjenje ugroženosti i obezbjeđivanje osnovnih potreba starih, samohranih i bolesnih osoba, što će se postići kroz realizaciju Programa brige o starima, kao i implementaciju Stategije razvoja socijalne zaštite starih lica u Crnoj Gori.


Sprovođenjem ovog Programa se doprinosi razvoju efikasnijeg i kvalitetnijeg sistema socijalne zaštite starih lica, što će se postići i unapređivanjem rada i revitalizacijom Programa, sa konkretnim predlozima i aktivnostima, uključivanjem novih sredina za rad na ovom planu i prvenstveno povećanjem broja korisnika, odnosno lica kojima je neophodna pomoć Crvenog krsta i drugih socijalno zaštitnih institucija.

Neki od očekivanih rezultata su i:

  • Olakšana svakodnevica starim licima, kroz pomoć u kući, a i završavanje spoljnih obaveza;
  • Bolja zdravstvena situacija starih lica, kroz olakšan pristup zdravstvenim ustanovama i pribavljanje medikamenata, kao i uz savjete za vođenje zdravijeg života;
  • Bolji društveni život i veća aktivnost, uz druženje sa volonterima, kao i sa ostalim korisnicima;
  • Ojačane opštinske organizacije da samostalno realizuju projekat;
  • Unaprijeđena saradnja sa partnerima na programu;
  • Povećan broj volontera angažovanih na programu;
  • Izgrađena pozitivna klima prema starim licima i starenju kao procesu.

Glavna prednost ovog Programa je u tome što je uglavnom zasnovan na volonterskom radu. Trenutno je na Programu angažovano oko 150 volontera i budući planovi Crvenog krsta Crne Gore su usmjereni ka promociji ovog programa i uključivanju što većeg broja volontera. Takođe će biti organizovani seminari za edukaciju novih volontera i doedukaciju postojećih. Biće revidiran i postojeći priručnik, koji će biti više usklađen potrebama rada volontera na terenu. Kroz razčičite menadžent obuke (za pisanje projekata, prikupljanje sredstava,...) radi se i na jačanju opštinskih organizacija Crvenog krsta za samostalno vođenje Programa, uz sklapanje partnerstava na lokalnom nivou.

 

Program brige o starima je do kraja 2008. godine bio podržan od strane Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca. Nakon toga je uspostavljena saradnja sa Italijanskim crvenim krstom, koji će obezbijediti jednogodišnju podršku sadašnjem obliku programa od jula 2009. godine. Interesovanje je pokazao i Austrijski Crveni krst, koji će Crvenom krst Crne Gore prvenstveno pomoći u razvoju volontiranja kada je program Brige o starima u pitanju, čime će biti obuhvaćene sve crnogorske opštine.


Mapa opštinskih organizacija

Alternative flash content

Requirements

POMOZI SEBI I DRUGIMA!

aplikacija

Kalendar događaja

« June 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Dom solidarnosti

  • Dom solidarnosti Sutomore Dom solidarnosti, najveća „kuća solidarnosti" u našoj zemlji, nalazi se u Sutomoru, na jugu crnogorskog primorja, na obali mora.
HomeDjelatnostiSocijalna djelatnostBriga o starima Top of Page