Crveni Krst

Briga o starima

 

  • Usluge pomoći u kući (pomoć pri održavanju odjevnih predmeta, obuće i posteljnog rublja; pomoć u zagrijavanju prostorija; pomoć u održavanju higijene stana; servisne usluge)
  • Aktivnosti kojima se zadovoljavaju socijalne, kulturno – zabavne, rekreacione, radno – stvaralačke i religiozne potrebe
  • Pružanje pomoći u seoskom području
  • Pružanje stručnih savjeta.

Značajno je istaći da Program brige o starima daje širok okvir mogućnosti za potpunije djelovanje organizacije na planu brige o starima, a sveukupno stanje zahtijeva razvoj i unapređenje aktivnosti na zaštiti starih lica u Crnoj Gori. Na osnovu izraženih potreba i sagledanog stanja postavljaju se raznovrsne aktivnosti koje Crveni krst sprovodi u lokalnim sredinama, prvenstveno u cilju ublažavanja različitih potreba ovih lica.


Mjesto i uloga organizacije Crvenog krsta posebno dolazi do izražaja kroz uključivanje i implementaciju Stategije razvoja socijalne zaštite starih lica u Crnoj Gori, imajući u vidu da je Ministarstvo zdravlja, rada i socijalnog staranja prepoznalo Crveni krst Crne Gore za partnera na ovom planu.

 

Strategijom je definisana uloga Crvenog krsta u dostizanju sljedećih ciljeva: razvijanje širokog i raznovrsnog sistema oblika i usluga socijalne zaštite starih u zavisnosti od njihovih potreba; veći obuhvat starih lica sistemom oblika i usluga socijalne zaštite; identifikovanje i redovno praćenje potreba starih lica za uslugama na lokalnom nivou; poboljšanje socijalne zaštite starih lica sa posebnim potrebama; stimulisanje učešća privatnog sektora u razvoju socijalne zaštite starih lica; građenje pozitivne društvene klime prema starim licima i starenju kao procesu; osnaživanje volonterskog rada u pružanju usluga socijalne zaštite starim licima.

 

brigaostarima3

 


Mapa opštinskih organizacija

Alternative flash content

Requirements

POMOZI SEBI I DRUGIMA!

aplikacija

Kalendar događaja

« June 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Dom solidarnosti

  • Dom solidarnosti Sutomore Dom solidarnosti, najveća „kuća solidarnosti" u našoj zemlji, nalazi se u Sutomoru, na jugu crnogorskog primorja, na obali mora.
HomeDjelatnostiSocijalna djelatnostBriga o starima Top of Page